EMNER

Vi kan gøre mere

Biodiversiteten - den biologiske mangfoldighed på jorden - er med til at gøre vores klode beboelig og smuk, og mange mennesker bruger naturen som inspirationskilde, og mennesket nyder at være i den i fritiden.

Mennesket er ligeledes afhængigt af naturen, som forsyner det med mad, energi, råstoffer, luft og vand - de elementer, som har gjort det muligt, at der er liv på jorden, og som også er drivkraften bag vores økonomier. Selvom naturen har en helt unik værdi, tager mennesket den ofte bare for givet, og mange af naturens systemer er under stigende pres, så de fungere mindre effektivt eller i yderste tilfælde er tæt på at kollapse, og tab af biodiversitet er et alt for ofte forekommende fænomener. Derfor har EU forpligtiget sig til at bremse tabet, og har gennem de sidste ca. 25 år opbygget et netværk med flere tusinde områder der er beskyttet, og som dækker mange tusinde kvadratkilometer, dette netværk går under benævnelse natura 2000, og dette netværk er verdens største der beskytter områder, og er samtidigt et vidnesbyrd om den betydning som EU tillægger biodiversiteten, endvidere står programmet som en milepæl, og det er EU's faste beslutning at udbygge dette med flere langsigtede tiltag. Mennesket kan gøre meget mere for at hjælpe til med at bevare biodiversiteten, og alle skal være med, det kan gøres ved at foretage små ændringer i hverdagen, uden at det har en afgørende betydning for hvert enkelt livsstil, mange bække små gør som bekendt en å, og tilsammen kan alle de små individuelle forandringer hjælpe, og mennesket skal huske på, at biodiversiteten er overalt omkring os, og mennesket er selv en del af den.