- Vi kan ikke bare lave vores egne regler

En øjenlæge opgiver at flytte til landsdelen efter politisk uro - men politikeren, der rejste sagen, fortryder intet

- Jeg vil ikke have, at man på for­hånd lo­ver én be­stemt per­son en of­fent­lig op­ga­ve. For så kan man med ret­te be­skyl­des for at fa­vo­ri­se­re be­stem­te le­ve­ran­dø­rer, si­ger Ma­ri­an Gel­ler (V), med­lem af det kom­men­de re­gions­råd. AR­KIV­FO­TO: KIM DAHL HANSEN

- Jeg vil ikke have, at man på for­hånd lo­ver én be­stemt per­son en of­fent­lig op­ga­ve. For så kan man med ret­te be­skyl­des for at fa­vo­ri­se­re be­stem­te le­ve­ran­dø­rer, si­ger Ma­ri­an Gel­ler (V), med­lem af det kom­men­de re­gions­råd. AR­KIV­FO­TO: KIM DAHL HANSEN

NORDJYLLAND:Når forberedelsesudvalget i Region Nordjylland mødes i eftermiddag, vil formanden, Orla Hav (S), meddele, at punkt ni er taget af dagsordenen. Det kommende regionsråds 41 folkevalgte skal alligevel ikke tage stilling til en aftale med en midtjysk øjenlæge om, at han - på regionens regning - skal udføre 625 grå stær-operationer over de kommende tre år mod, at han til gengæld etablerer praksis i Vendsyssel. Øjenlægen trak i forgårs sin ansøgning tilbage, angiveligt, fordi han ikke vil involveres i en politisk diskussion i regionen. Diskussionen blev startet af Marian Geller (V), der også har indbragt sagen for Konkurrencestyrelsen. Hvad er din reaktion på, at øjenlægen har trukket ansøgningen tilbage? - Det er meget ærgerligt, siger Marian Geller. Men du er vel tilfreds med, at der nu ikke bliver noget ud af aftalen med ham? - Det er jeg, ja. For jeg vil ikke have, at man på forhånd lover én bestemt person en offentlig opgave. For så kan man med rette beskyldes for at favorisere bestemte leverandører. Men vendelboer med øjenproblemer står vel tilbage som tabere, nu da Vendsyssel alligevel ikke får en ny øjenlæge? - Nej, slet ikke. Nu skal vi følge markedsprincipperne og sende de 625 operationer i en form for offentligt udbud, hvor alle kan afgive bud. Det er os som politikere, der bestemmer, hvor operationerne skal udføres. Vi kan måske lave en rullende operationsstue i en bus. Eller vi kan bruge lokaler på sygehusene i Skagen, Brønderslev, Terndrup eller Nykøbing Mors og lade en privat øjenlæge fra for eksempel Fyn operere der. Eller vi kan få operationerne udført på et privathospital i Nordjylland. Der er mange muligheder. Men er du sikker på, at der er øjenlæger, der vil udføre operationerne? - Helt sikker. Sidst amtet udbød grå stær-operationer i licitation, bød Privathospitalet Skørping. Og nu er der jo to privathospitaler mere på vej i Nordjylland. Er det en del af din hensigt at få udført flere sundhedsopgaver i privat regi? - Nej, jeg ville da ønske, at det offentlige kunne klare det. Men det kan det desværre ikke, og så er det godt, at vi har de private som en buffer. Men hvis grå stær-operationerne skal udføres af et privathospital, får vendelboerne jo ikke en ny fast øjenklinik, hvor de kan gå hen med alle andre øjenproblemer. Det var vel ikke mindst dét, amtspolitikerne ville opnå med ”lokkemaden” om de 625 operationer? - Jeg er sikker på, at mine kolleger har handlet efter hjertet. Men vi kan jo ikke bare lave vores egne regler i Nordjylland. Udbudsreglerne gælder også her. Men facit er jo, at der stadig vil mangle øjenlæge-kapacitet? - Måske kan vi organisere tingene lidt anderledes. De øjenlæger, vi har i Nordjylland, bruger megen tid på at operere grå stær. Hvis vi aflastede dem for nogle operationer, ville der ikke som i dag gå trekvart år, før man kunne få en tid hos en øjenlæge i Nordjylland. Men du kan jo ikke bestemme, om dé øjenlæger byder på grå stær-operationer eller ej, hvis de udbydes frit? - Nej, nej, det er rigtigt. De har jo ret til at byde. Det kan vi jo ikke forhindre dem i. Så det er rigtigt at sige, at Nordjylland havde haft sikkerhed for at få en øjenlæge hertil, hvis aftalen med den midtjyske øjenlæge var blevet godkendt politisk. Den sikkerhed har man ikke med den fremgangsmåde, du foreslår? - Det er korrekt. Til gengæld er jeg helt sikker på, at mit forslag er 100 pct. efter bogen. Men amtet har jo tidligere brugt samme metode i forhold til andre læger, uden at nogen - heller ikke i Venstre - har haft indvendinger? - Reglerne har været sådan i flere år, så det må skyldes, at heller ikke mine partifæller har kendt dem tilstrækkeligt godt. Men det gør det jo ikke mere lovligt at bryde reglerne. Hvad er vigtigst for dig: At Region Nordjylland overholder reglerne til punkt og prikke, eller at man får flere øjenlæger til at etablere sig? - Det er ikke et enten-eller. Vi skal alle holde loven. Længere er den ikke. Men hvis du ikke havde sat spørgsmålstegn ved reglerne, ville Vendsyssel snart have haft en ny øjenlæge, og 625 patienter ville blive opereret for grå stær. Fortryder du, at du rejste sagen? - Bestemt ikke. Jeg vil gerne være med til at sikre, at alle behandles lige og ordentligt. Det bliver de nu. Ja, men hvad nytter dét, hvis ingen alligevel vil lægge billet ind på den ledige praksis? - Mon ikke nok der er nogen, der vil hertil? Nordjylland har jo mange gode sider. Men man har jo i to år prøvet at trække en øjenlæge til Vendsyssel uden held. Hvorfor skulle det pludselig lykkes nu? - Det kan jeg jo heller ikke garantere, at det gør. Men det centrale i denne diskussion er noget helt andet. Det handler om, at vi som politikere må gå forrest og sikre, at reglerne bliver overholdt, siger Marian Geller.