Velgørenhed

- Vi kan ikke klare os uden de frivillige

Rådmand Birgit Ekstrøm er stolt af samarbejdet

AALBORG:Socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) er meget glad for de mange frivillige i Aalborg Kommune. - Vi har et fremragende samarbejde med de frivillige organisationer, og vi kan slet ikke klare os uden de frivillige. De laver et fantastisk flot stykke arbejde rundt omkring, siger hun. Birgit Ekstrøm mener, at de frivillige kan gå ind på områder, hvor kommunen ikke kan. - Vi supplere hinanden meget godt, og de frivillige foreninger dækker utrolig bredt. For eksempel er der mange pårørende-foreninger, som gør et stort stykke arbejde, som kommunen ikke umiddelbart kan løfte, siger Birgit Ekstrøm. Hun peger også på, at det indimellem er svært for foreningerne at skaffe nok frivillige. - Der er jo flere og flere foreninger om budet, siger rådmanden. Birgit Ekstrøm siger ligesom de ansatte i Socialforvaltningen, at hverken hun eller hendes kolleger har overvejet at gøre en masse ved Aalborg Kommunes samarbejde med de frivillige foreninger efter regeringen og socialminister Henriette Kjær har talt om en øget indsats på området. - Nej, for faktisk så har socialministeren skævet meget til Aalborg og er blevet inspireret her. Vi har jo en mangeårig tradition for frivilligt arbejde, siger Birgit Ekstrøm. Overskud og ballast Aalborg Kommune har ikke overvejet at gøre noget særligt for at tiltrække flere unge til det frivillige sociale arbejde og Birgit Ekstrøm har ikke hørt nærmere om en praktikordning for skoleelever. Socialministeren har tidligere sagt, at der arbejdes med en sådan praktikordning, hvor eleverne skal i praktik i frivillige foreninger, der laver socialt arbejde. - Det er vigtig, at man som frivillig har overskud og en vis ballast. Det forventer jeg ikke umiddelbart, at unge skoleelever har. Der er mange unge under uddannelse, som melder sig som frivillige, og det er fint. Så kan det godt være, at mange, i de år hvor de har små børn og arbejde, ikke er så aktive, men så kommer de måske senere i deres liv, siger Birgit Ekstrøm og understreger: - Det er vigtigt at holde balancen i det frivillige arbejde - for de frivillige skal yde omsorg og de professionelle skal behandle. Aalborg Kommune har ikke overvejet selv at begynde at ansætte frivillige. - Nej, dels har vi allerede et meget velfungerende samarbejde, som jeg har nævnt, og dels er det mit klare indtryk, at det fungerer meget bedre, når initiativet tages af de frivillige selv - af dem der brænder for sagen, siger Birgit Ekstrøm.