- Vi kan ikke leve med ventelister

Socialrådmand vil prioritere de svageste

AALBORG: Selvom forslaget endnu ikke er vedtaget i kommunens socialudvalg, forsvarer socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) omlægningen af den nuværende støttepædagog-ordning. Hun mener nemlig ikke, at kommunen kan forsvare de lange ventelister, som findes i øjeblikket. - Det tager mellem tre måneder og et halvt år, før man kan få en støttepædagog. Og det er altså lang tid, når man står med et lille barn, der har brug for hjælp, siger hun. - Og derfor er vi nødt til at gøre noget nu, fortsætter Birgit Ekstrøm. - Hvis vi lægger de nuværende ressourcer sammen, får vi frigjort en masse kræfter. Og selvom Aalborg Kommune har været meget glade for projektpædagog-ordningen, synes jeg alligevel, det er bedre at bruge kræfterne på de svageste, pointerer hun. Birgit Ekstrøm understreger, at socialudvalget ikke har lagt sig endeligt fast på, hvordan ordningen skal se ud fremover. Og derfor vil hun også gerne tage BUPLs høringssvar i betragtning - Men pengene kan sagtens bruges på en bedre måde end vi gør nu, siger hun. - For jeg mener i hvert fald, det er utilfredstillende, hvis man som forælder skal vente helt op til et halvt år på at få hjælp, understreger hun. Og den betragtning er socialudvalgsmedlem Anne-Dorte Krog (SF) for så vidt enig i: - Vi har hele tiden arbejdet for at få flere støttepædagoger - både i forbindelse med sidste års budget og i indeværende år, forklarer hun. - Flere og flere børn har desværre brug for hjælp, og ifølge en ny undersøgelse er det meget vigtigt, at man sætter ind så tidligt som, fortsætter hun. Ifølge Anne-Dorte Krog er den forebyggende indsat også afgørende, og derfor vil hun kæmpe for at bevare den nuværende projektpædagog-ordning. - Der skal prioriteres flere penge til støttepædagoger. Men de skal ikke bare tages fra projektpædagogerne, understreger hun.