Vi kan ikke lovgive os ud af alt

SF's formandskandidat, Pia Olsen, vil være formand, og hun vil også have andre kvinder i front, og hun udtaler, at langt flere kvinder skal om nødvendigt med statslig tvang gøres til ledere i både det offentlige og det private erhvervsliv. I dag er der således kun fire ud af hver 100 topledere i private virksomheder, lidt bedre ser det ud indenfor det offentlige, der er der 15 ud af 100 ledere.

Pia Olsen forslår, at man indfører en model fra Norge, hvor staten i sidste instans tvangsudpeger kvindelige chefer til bestyrelserne. Jeg synes, at det er helt fint med flere kvinder på topposter, både inden for erhvervslivet og politisk, men det kræver for det første, at kvinderne stiller op og er parate til at yde den indsats der skal til, de skal ikke vælges kun p.g.a. af deres køn, men fordi de er dygtige og engagerede. Vi kan og skal ikke lovgive os ud af alting, så derfor duer den model som Pia Olsen forslår ikke. Bl.a. er det op til kvinderne selv at lære at sige fra og blive behandlet ordentligt. Jeg læste for et stykke tid siden et interview med Dansk Folkepartis Louise Frevert, og jeg må indrømme, at der især er et afsnit, som jeg er helt vild med: Louise Frevert mener især, at danske kvinder skal stramme sig an. Hun giver ikke meget for al snakken om ligestilling. Det er op til kvinderne selv at blive behandlet ordentligt. "Nu må kvinderne saftsusemig se at vågne op og komme ud af den selvmedlidende tilstand, de er i. Vi lever i år 2005. Vi er så langt med ligestillingen, at vi næsten ikke kan lovgive os til mere ligestilling. Det er en holdningsændring, der skal til. Jeg er træt af, at man skal lovgive om alting. "Det er også samfundets skyld, og det er regeringen. De må lave nogle love, så vi kan få flere kvinder ind i bestyrelser."" Alt det her med, at der ikke er nok kvinders kunst, der bliver solgt…. hvis kunsten ikke er god nok, så bliver den ikke solgt. Det er ikke nogen kvalifikation i sig selv at være kvinde, at være rødhåret, at være homoseksuel, at være indvandrer," siger Louise Frevert i en hidsig tone. "Det er så let at give andre skylden. Vi skal være selvstændige individer. Kvinderne ude i landet må til at gribe i egen barm. Vi kan meget mere, end vi selv tror. Kvinder skal lære at oppe sig lidt. Hvis jeg og andre har kunnet gøre det, mens vi har været kvinder i et så mandsdomineret samfund, så kan de fleste andre også. Det er noget pjat. Kvinder skal turde," slår Louise Frevert fast. Louise Frevert har her fat i noget meget centralt, nemlig at det ikke er nogen kvalifikation i sig selv, at være kvinde eller mand. Men lad os meget gerne få nogle flere kvinder på lederposterne, som er dygtige, engagerede og vil yde den indsats der skal til, ofte har de også en anden vinkel på tingene, som kan være en stor fordel.