Skolevæsen

- Vi kan ikke undvære A-klassen

- Elever nok, siger konservativt byrådsmedlem

FREDERIKSHAVN:- Det vil være synd og skam at nedlægge A-klassen, Ungdomsskolens tilbud til skoletrætte og adfærdsvanskelige børn og unge. Jeg er sikker på, at der er elever nok - også i det kommende skoleår. Det siger Villy Møller, konservativt medlem af byrådet og formand for Ungdomsskolens bestyrelse. Han advarer mod "at lade ræven vogte gæs". - Folkeskolerne værner tilsyneladende om de elever, de burde henvise til A-klassen. Det kan have noget med det faldende børnetal at gøre. Rummelighed er fint nok, men det må ikke gå ud over de børn og unge, der hører hjemme i A-klassen. Villy Møller opfordrer forældrene til at komme på banen. - At der her og nu ikke er fyldt op, er ikke ensbetydende med, at der ikke er behov for A-klassen og det vil være synd og skam at ødelægge det dygtige arbejde, der udføres i Jyllandsgade. Lad os bygge videre på det, vi har, siger Villy Møller. Han mødes i den kommende uge med forvaltningsdirektør Lis Rom Andersen og repræsentanter for Ungdomsskolen for at drøfte A-klassens fremtid.