Vi kan ikke vente længere

Danske kvinder har en større risiko for at få brystkræft end de fleste andre kvinder i Europa. Over 40 pct. af de kvinder, som får brystkræft, dør af deres sygdom, fordi de kommer for sent i behandling.

Sådan er det i Danmark i dag, men sådan behøver det ikke at være. Svensk forskning har vist, at man kan nedsætte dødeligheden af brystkræft, hvis kvinder mellem 50 og 69 år inviteres til regelmæssig undersøgelse af brysterne, dvs. mammografiscreening. I Københavns Kommune har man tilbudt mammografiscreening siden 1991. Resultaterne af denne indsats er for nylig gjort op, og screening nedsætter risikoen for at dø af brystkræft med 25 pct. Folketinget vedtog i 1999, at der skulle indføres mammografiscreening over hele landet senest i 2009. Efter offentliggørelse af de gode resultater i København har indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen fremsat et ønske om, at fristen forkortes, og at mammografiscreening indføres senest i 2007. Til dette ønske svarer formand for Nordjyllands amts sundhedsudvalg Karl Bornhøft (NORDJYSKE Stiftstidende 16. februar), at denne frist ikke kan overholdes. Sundhedsudvalgets formand siger bl.a., at han personligt ikke synes, det er en god idé med screening for brystkræft. Man kan frygte, at det er sundhedsudvalgsformandens personlige synspunkter, der spænder ben for, at nordjyske kvinder ikke i nærmeste fremtid får tilbudt mammografiscreening. Mamografiscreening anbefales af Verdens Sundhedsorganisation WHO, det Europæiske parlament, og organisationen EUSOMA, der udstikker retningslinjer for brystkræftbehandling i Europa. Der hævdes, at der mangler radiologer i Nordjylland. Det kan være, at det er korrekt, men den teknologi, der muliggør digital overførsel af røntgenbilleder, åbner mulighed for et samarbejde på tværs af de nuværende amtsgrænser. Det er meget tænkeligt, at problemet med de manglende radiologer kunne løses i et sådant samarbejde. Dødelighed af brystkræft er højere i Danmark end i noget andet europæisk land. Vi kan ikke vente længere med at få indført mammografiscreening - heller ikke i Nordjylland.