Drab

Vi kan så meget godt

I en tid med lange ventelister på sygehusene, folk, der dør for tidligt af uhyggelige sygdomme som kræft, giver det god mening at tilføre sundhedsvæsnet flere ressourcer samt at motivere til en sundere levevis. Det er de fleste enige i.

S-SF-UDSPIL:I en tid med lange ventelister på sygehusene, folk, der dør for tidligt af uhyggelige sygdomme som kræft, giver det god mening at tilføre sundhedsvæsnet flere ressourcer samt at motivere til en sundere levevis. Det er de fleste enige i. Der bliver bare ikke rigtigt gjort noget ved det. Nu fremlægger Socialdemokratiet et konkret forslag til forbedring. Sammen med SF har vi fremlagt et helt konkret skatteudspil, hvor vi finder flere penge til sundhedsvæsenet. Ved at afgiftspålægge cigaretter, sukker og fedt yderligere opnår vi to sundhedsgavnlige effekter: Dels sikrer vi næsten fire milliarder kroner yderligere til kræftbekæmpelse. Dels opnår vi den effekt, at danskerne holder lidt mere igen med det usunde. Et sådant forslag er da den sundeste fornuft. Nu har vi lagt ideen frem. Hvis regeringen ellers tør, er det bare om at komme i gang. Socialdemokratiet og SF kan endnu mere end det. Langt de fleste er enige om, at landets folkeskoler trænger til ekstra ressourcer. Under den nuværende regering er vi havnet i en situation, hvor vi år efter år bruger mindre på vores børns uddannelse. En sådan situation er selvsagt ikke holdbar. Vi kan jo ikke være bekendt at give vore børn en ringere uddannelse end den, vi selv har fået. Det vil også få katastrofale konsekvenser for fremtiden, hvis arbejdskræften ikke er tilstrækkeligt dygtig og veluddannet. Nu vil Socialdemokratiet gøre noget konkret ved det! Ved at justere selskabsskatten til et niveau, vi kender fra andre europæiske lande, ved at stoppe skattehuller og ved at øge lønsumsafgiften på den finansielle sektor og beskatningen af olieselskaber i Nordsøen, kan vi tilføre landets folkeskoler i hvert fald to milliarder kroner. Også det er sund fornuft. Lad os komme i gang. Alt for mange steder holder landets bilister i kø, mens CO2'en strømmer ud af udstødningen. Det er både irriterende spild af tid og ressourcer og uhyre dårligt for miljøet. Vi kan gøre noget ved det, hvis vi vil. Socialdemokratiet og SF foreslår nu at flytte afgiften fra det at ”købe en bil”, altså registreringsafgiften, og over på det at ”køre i bilen”. Målet er, at folk skal have bedre råd til at købe mere miljørigtige familiebiler samt at få folk til at tænke mere over, hvornår de faktisk bruger bilen. Bliver det dyrere at køre i bil på de strækninger, hvor der findes gode kollektive alternativer, vil flere vælge at lade bilen stå og tage bus eller tog i stedet. En del af vor politik er således også at tilføre langt flere ressourcer til den kollektive trafik, så den bliver langt mere effektiv og attraktiv. At der fortsat er områder i Danmark, hvor bilen er helt nødvendig for at få hverdagen til at hænge sammen, siger sig selv. Derfor er vi indstillet på at differentiere afgiften således, at det først og fremmest bliver dyrere at køre der, hvor der er mulighed for at benytte den kollektive trafik. Er der ingen kollektive alternativer, skal man ikke afgiftspålægges så hårdt. Endeligt vil flere af de personer, der virkeligt er afhænge af deres bil, lettere få råd til at købe en miljørigtig og trafiksikker en af slagsen, fordi registreringsafgiften sættes ned. Forslaget er så oplagt, at man kan undre sig over, at ingen har foreslået det før. Endelig handler Socialdemokratiets og SF's nye skatteudspil om social retfærdighed. Hvor VKO-partierne over de seneste år har givet skattelettelse på skattelettelse til der allerrigeste i det danske samfund, siger vi, at turen nu er kommet til landets almindelige lønmodtagere, folke- og førtidspensionister, folk på dagpenge samt studerende på SU. Ved hjælp af bl.a. den nye millionærskat, hvor folk der har en årsindkomst på over en million kroner om året, skal betale lidt mere samt ved at lægge et loft over fradraget for pensionsopsparere, kan vi bl.a. øge beskæftigelsesfradraget med 6000 kroner om året, folke- og førtidspensionen med 5000 kroner om året og SUen, efterlønnen og dagpengene med 2000 kroner om året. Det er både sund fornuft og social retfærdigt. Tiden er inde til "Fair Forandring"!