EMNER

- Vi kan selv

Sagsbehandlingen bør ske i kommunens egen forvaltning

De mange miljøsager skal behandles af kommunen selv, mener økonomiudvalget. Arkivfoto

De mange miljøsager skal behandles af kommunen selv, mener økonomiudvalget. Arkivfoto

Der lægges op til, at sagspuklen omkring husdyrsager skal nedbringes ved at trække ekstra på kommunens egne medarbejdere. Holdningen i økonomiudvalget er, at den nuværende medarbejderstab fastholdes, og at indsatsen optimeres frem mod deadline for sagernes afgørelse, og det er 1. oktober 2010. Dermed har økonomiudvalget en anden holdning end miljø- og teknikudvalget. Dette udvalg mener, at de sager, forvaltningen ikke internt kan nå inden deadline, løses af eksterne konsulenter. Der er allerede indgået aftale med Hjørring Kommune om at udarbejde miljøgodkendelse – altså landbrugsdelen - i otte sager, samt at de forventligt kan lave yderligere syv sager. Det fasteholdes. Ole Bruun (S) ønsker at fastholde den indstilling, forvaltningen er kommet med, når det gælder fordelingen af sagerne mellem forvaltning og eksterne konsulenter. Der er en sagspukkel på 29. Der er afgjort 21 sager, og 24 sager er under behandling. Økonomiudvalgets forslag om, at forvaltningen selv skal klare alle opgaver, vil koste 1,8 mio. kr. Ved at trække på hjælp fra konsulenter, bliver udgiften 2,1 mio. kr. Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunen risikerer at skulle tilbagebetale tilskud for 2009 på godt 900.000 kr. Det er uvist, hvor mange sager, der skal behandles i 2011. Politikerne ønsker at kende udgifterne i 2011, men det kan forvaltningen endnu ikke give et bud på.