Vi kan sortere meget mere affald

Vi er gode til at sortere vores affald, men sorterer ikke nok

Når dåseøllen er drukket og avisen læst i solen på terrassen, lægger mange mennesker pænt avisen i bunken med papir, der skal til genbrug og dåsen sammen med andet metal, der skal afleveres på genbrugspladsen. Men det er ikke alt, der ryger den vej. - Der er et ekstremt stort potentiale for at indsamle mere plast, et stort potentiale for mere papir og noget mere metal, vurderer Claus Petersen fra det uafhængige konsulentfirma, Econet. Regeringen har opstillet et mål om at genanvende 22,5 procent af plastemballage fra husholdningerne, men det er ikke opfyldt. Der bliver endnu kun indsamlet 21,8 procent, viser den nyeste opgørelse fra Miljøstyrelsen. For dagrenovationen er målet at genanvende 20 procent, men ved den seneste opgørelse i 2006 var der kun 17 procent. Der er både råstoffer, ressourcer, penge og miljøgevinster at hente, hvis borgerne kildesorterer endnu mere. Høj kvalitet Når danskerne sorterer, gør vi det til gengæld godt. Vores affald har en høj kvalitet til videreudnyttelse. Rent papir uden pap kan forarbejdes til bedre produkter, end hvis der er mange urenheder i. Det giver dels en bedre pris til kommunerne, og dels kan papiret anvendes flere gange, inden det til sidst ender på forbrændingsanlægget. Det sparer en mængde energi, der ellers ville have været brugt på at skove og forarbejde træ til papir. I nogle lande vælger man at kildesortere affaldet i tørt og vådt affald. Aviser ender sammen med pizzabakker og metaldåser, hvorefter maskiner sorterer affaldet. - Man får en genanvendt den større mængde ved at sortere på denne måde, men kvaliteten af papiret bliver ringere, fordi det er flået i stykker og beskidt, forklarer Claus Petersen. Når danskere sorterer, gør vi det grundigt. - Vi oplever, at borgerne kommer og spørger, hvis de er i tvivl om, hvor affaldet skal hen. Det eneste sted, hvor det kunne blive bedre, er i containeren til deponi. Her ender murbrokker, glas og andet, der godt kunne have været genanvendt, fortæller Torben Nørgaard, der er teknisk chef hos AVV. Deponi, eller lossepladsen, er det værste sted, affaldet kan ende. Her udnytter man hverken materialerne eller energien til varme som på forbrændingen. Det er miljømæssigt den dårligste løsning, og den dyreste for kommunerne i afgifter.