- Vi kan vente et boom i boligbyggeriet

AALBORG:- Regeringens lovforslag vil efter min mening være epokegørende, både for skatteretten og for boligbyggeriet og vil derfor uden tvivl omtalt i statsministerens åbningstale i dag. Det siger Preben Bang Henriksen, kendt Aalborgadvokat med speciale i boligret, boligskat og ejendomshandel. For første gang i danmarkshistorien vil man nu gøre privat boligbyggeri fuldt fradragsberettiget. Den private bygherre, eksempelvis en pensionskasse, vil således få et fuldt skattefradrag for samtlige udgifterne til boligbyggeriet, forklarer Preben Bang Henriksen. Han tilføjer, at der næppe kan være tvivl om, at lovforslaget vil give et kolossalt ryk i det private boligbyggeri, når det vedtages. - Der er ingen tvivl om, at en lov, som betyder, at investor kan få et stort skattefradrag her og nu og ikke afskrive over en årrække vil være af stor betydning. Det samme gælder udsigten til, at en privat bygherre ifølge lovforslaget skal kunne opnå et afkast, som svarer til en langsigtet obligationsinvestering. - Det er de færeste, der i dag ved investering i boligejendomme kan opnå en forrentning, som svarer til en obligationsrente, påpeger Preben Bang Henriksen. Han tilføjer, at man samtidig skal lægge mærke til, at lovforslaget forudsætter, at der bliver sat et loft for prisen på den enkelte lejlighed, så huslejen kan holdes nede på et rimeligt niveau. - Man ønsker altså fra regeringens side ikke at støtte byggeri, som alligevel ville være opført og man ønsker heller ikke at støtte byggeri af luksusbetonet karakter, bemærker Preben Bang Henriksen. Det fremgår af lovforslaget, at regeringen selv forventer, at de nye skatteregler i de kommende fem år vil føre til, at der blive et ekstra nybyggeri på mere end 14.000 private udlejningsboliger. Det svarer til, at der opføres et års ekstra byggeri i forhold til niveauet under den tidligere regering.