Børnepasning

- Vi kan vinde ved at bruge hinanden

Stine Serup, formand for forældrene i Sjørring Børnehave, er som resten af bestyrelsen meget positiv over for ny ledelsesstruktur.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Stine Skydt Serup (t.v.) kan godt sommetider være i tvivl om, hvorvidt hun som forældre kan tillade sig at bruge børnehaveleder Annette Lykkes kostbare tid, da Stine ved, at lederen har meget administrativt arbejde. Anette Lykke siger, at hun vægter

- Som forældre ser jeg, der bliver en stærk side i, at pædagogerne kan bruge hinandens kompetencer på tværs af institutionerne, siger Stine Skydt Serup, der er formand for forældrebestyrelsen i Sjørring Børnehave. Forældrebestyrelsen har drøftet oplægget til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet - og indstillingen er overvejende positiv. Stine Serup uddyber: - Økonomien til kurser for medarbejderne er der jo ikke, hvis institutionerne er for små. Når man laver større enheder, bliver der en større økonomisk ramme. Ideen med den nye ledelsesstruktur er, at børnehaverne bliver organiseret i tre områder med hver én leder, og det vil sige, at Sjørring Børnehave kommer i gruppe med ti andre børnehaver som Hundborg Børnecenter, Bjørnebo, Kridthuset og Skovly. Altså i et geografisk område fra Vorupør i vest til Frøstrup i øst. Stine Serup: - Det kan være, at der er en pædagog her i Sjørring Børnehave, der gerne vil have et kursus i udeliv. Når hun har taget det, kan hun tilbyde for eksempel at tage temadage i andre institutioner. - Så kan der være andre børnehavers pædagoger, der er vanvittigt dygtige til musik, motorik eller rytme. Og på den måde kan man bruge hinanden. Stine Skydt Serup forestiller sig også, at pædagogerne kan lave temadage i fællesskab, hvor de sparrer omkring viden om sprog og udvikling. Endelig ser Stine Skydt Serup også en fordel ved, at den pædagogiske leder i hver børnehave fritages for administration og kan koncentrere sig om at være til stede i børnehaven for såvel personalet som for forældrene. - Jeg kan se en fordel ved, at den pædagogiske leder er til stede for forældrene, og man kan tillade sig at bruge hendes tid - og at hun i højere grad end i dag kan være til rådighed, når personalet har brug for sparring. Stine Skydt Serup forestiller sig, at børnehaverne vil få bedre mulighed for at prioritere nyanskaffelser, når den samlede pulje er større. Så kan man skiftes til at få opfyldt et ønske om f.eks. et nyt legetårn. Men netop de økonomiske forudsætninger - der kan være forskellige fra børnehave til børnehave - ser hun som den eneste betænkelighed ved en ny ledelsesstruktur i Thisted Kommune. - Der er nogle børnehaver, hvis økonomi hænger voldsomt - og det er et voldsomt dårligt udgangspunkt for et samarbejde. Derfor skal økonomien nulstilles for, at vi kommer godt fra start med den ny struktur, siger hun. Stine Serup har en søn, Filip (5), der går i Sjørring Børnehave nu. Datteren Emilie går nu i skole, men har haft to år i børnehaven. Senere skal også William på to år samme sted hen i dagpasning.