Vi klynker ikke

Kære dansker.

Dette opråb er ment til dig som interessent for dansk landbrug - det er vi alle vel som forbrugere, hvad enten vi er landmænd, landbrugsmedhjælpere, slagterimedarbejdere, bankansatte, elektrikere, revisorer, smede, rådgivere, tømrere, sælgere, murere, mejerister, fabriksarbejdere etc. Dette er ikke et forsøg på klynkeri, men på saglig vis at forklare få af de fakta, dansk landbrug er underlagt. Dansk Landbrug er ramt af høj gældsætning. En gældsætning som primært skyldes EU og de danske politikere med indførelse af næsten daglige direktiver såsom vandmiljøplaner, dyrevelfærdslove, afgiftspålæggelser etc., der tvinger store investeringer ned over hovedet på den enkelte landmand. Eksempelvis skal svinebonden ombygge sine staldbygninger til løsgående søer. En udgift i millionklassen, men investeringen giver ikke højere afregningspris for kødet, hvilket i øvrigt ikke er sket de sidste 30 år. Grøn Vækst er seneste skud på stammen. Måske har du hørt om Grøn Vækst? Grøn Vækst indeholder en lang række yderst skrappe krav til det danske landbrug. En række krav som gør eksistensgrundlaget for dansk landbrug umuligt. Grøn Vækst indeholder krav om på landsplan, at reducere kvælstof med 19.000 kg. N målt i recipienten - altså ude i fjorden. Det vil sige, at for at beregne på selve marken skal der ganges med 9. Det giver 171.000 kg N handelsgødning. Sat op imod de 220.000 kg N handelsgødning, dansk landbrug har til rådighed, giver det en urealistisk mulighed for fremtidig produktion i marken. Grundet at Danmark de seneste 15 år, som det eneste land i verden, har indført 3 vandmiljøplaner, er alt brødkorn i dag importeret fra udlandet under helt andre miljømæssige regelsæt. Den danske produktion er simpelthen næsten umulig inden for de allerede gældende rammer - og nu varsles Grøn Vækst oveni. * Grøn Vækst er bygget på tal fra 1980'erne - endda tal helt tilbage fra 1800-tallet. * Der er ikke taget hensyn til de eksisterende 3 vandmiljøplaner. * Danske embedsmænd har endda forlangt at vandmiljøet skal være på samme niveau som før mennesket betrådte jorden første gang - en umulighed med de seneste 200 års industrialisering i alle sektorer. Mariagerfjord Kommunes borgmester har indset at det ikke er landbrugets kvælstof, der er skyld i Mariager Fjords bundvending om sommeren, men derimod de lokale rensningsanlægs udledning af store mængder fosfor i fjorden. Derfor skal 6 rensningsanlæg nu også flyttes, så de udleder til Vesterhavet i stedet. Konstateringen er at kvælstof er nødvendigt i søer og fjorde, for at opretholde fauna. Eksempelvis sprøjter man i Canada kvælstof ud over søerne, for at holde liv i dem. Hvem får det af vide? Danske landmænd er absolut interesseret i at fremme dansk miljø, men det skal gøres på en fair måde. Fakta er at vandmiljøet aldrig har været sundere, end det er i dag. Alt i alt er Grøn Vækst udarbejdet af snæversynede politikere og embedsmænd med magtsyge, som ikke er bekendt med dansk landbrugs eksportbidrag med 100 mia. kroner og en arbejdsstyrke på mere end 250.000. Sandheden er at Grøn Vækst er ugennemarbejdet, useriøs og konsekvenserne er uoverskuelige for os alle. Støt landbruget som interessent. Vi har brug for opbakning - vi har brug for forståelse - vi har brug for din indsigt. Læs mere på og meld dig ind på www.bæredygtigtlandbrug.dk - støt kampen for de danske arbejdspladser.