Vi knokler - så myte er aflivet

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har med en nyligt offentliggjort undersøgelse aflivet myten

om, at danskerne arbejder mindre end indbyggere i de fleste andre OECD-lande. Vi ved nu, at danskerne arbejder over gennemsnittet i forhold til OECD-landene. Dermed forsvinder det afgørende bevis som borgerlige, liberale og arbejdsgiver altid kommer med, når de kræver, at danskerne skal arbejde mere. Påstanden om, at den høje skat i Danmark er skyld i, at vi arbejder mindre end i andre lande, kan hermed også aflives. På baggrund af OECD undersøgelser har det borgerlige Danmark skabt et vedholdende spin om, at danskerne holder mere fri end indbyggerne i de fleste andre lande. Først og fremmest har myten været, at vi ikke gider arbejde lidt længere, fordi vi betaler en højere skat end de fleste andre lande. Denne påstand har mange hårdt arbejdende danskere haft svært ved at forholde sig til. Nu viser det sig da også, at det ikke passer. Dansk Arbejdsgiverforening har gentagende gange udtalt, at danskerne var nogle af dem, der arbejde mindst af de vestlige lande, når man tæller det hele med. Problemet er blot, at det hele ikke var talt med! Det forholder sig nemlig sådan, at bl.a. italienske, spanske og portugisiske mænd arbejder flere timer end de danskere, der befinder sig på det danske arbejdsmarked. Det kan de gøre, fordi deres kone ofte går derhjemme og passer hjemmet og børnene. I Danmark er en langt større del af kvinderne på arbejdsmarkedet. Som et forenklet eksempel betyder det, at når to personer arbejder 37 timer giver det flere arbejdstimer til sammen - end når én person arbejder 50 timer. Overordnet set betyder dette, at de erhvervsaktive i Danmark arbejder flere timer end italienerne, spanierne portugiserne og en masse andre lande. OECDs normale udregninger tager således ikke højde for, at vi i Danmark har en helt anden samfundsopbygning, hvor både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet. En model der er lykkes, fordi vi har opbygget et velfærdssamfund, der kan passe børnene og de ældre, når det er nødvendigt. Det er således et bevis på, at den socialdemokratiske velfærdsmodel virker – og betyder langt højere produktivitet per indbygger end i mange andre OECD lande. Men skal velfærdsmodellen blive ved med det, kræver det, at vi til stadighed bliver ved med at udvikle velfærden frem for at udvande den. Ligesom vi efter min mening også bør overveje nye modeller for fleksibilitet i arbejdslivet, således at vi i nogle perioder af vores liv kan arbejde mange timer, mens vi i andre, fx når vi har helt små børn eller bliver bedsteforældre, kan arbejde færre. Jeg er i øvrigt ikke et sekund i tvivl om, at Danmarks høje andel af kvinder på arbejdsmarkedet er med til at skabe mere alsidighed, innovation og større produktivitet. Derfor skal landets arbejdsgivere være glade for den danske velfærdsmodel frem for at se de kortere arbejdstider som et stort problem. Flere mennesker med stress og nedslidning, vil være resultatet, hvis arbejdsgiverne får deres vilje. Flere ministre i regeringen har udtalt, at en sænkning af topskatten vil få danskerne til at arbejde mere. Men nu kan vi sort på hvidt se, at danskerne allerede arbejder mere end de fleste. I stedet for at værre så forhippet på at sikre de rigeste danskere skattelettelser, skulle ministrene arbejde mere for at sikre alle danskere en ordentlig velfærd.