EMNER

Vi kommer længst med samarbejde

Debatten i Nordjylland er præget af stor frustration. Det er forståeligt. Nordjylland har umiskendeligt været hårdt ramt den seneste tid. Som en reaktion på tingenes tilstand har de nyligt fyrede medarbejdere på Danish Crown lavet en kampagne, der bygger på budskabet om, at regeringen har slagtet de ansatte slagteriarbejdere, og at den dermed bærer ansvaret for lukningen.

VK-regeringen er klar over sit ansvar for danske arbejdspladser men de lukninger, der er sket i Nordjylland kan ikke alene placeres hér. SR-regeringen vidste i halvandet år, at slagteriet skulle lukke – men gjorde intet. Det er et sammenfald af en række uheldige forhold, der desværre har ramt Nordjylland særlig hårdt. Heriblandt globaliseringen. Effekterne af globaliseringen er ikke noget, der er opstået over natten. Det er en længere proces, der har påvirket det danske erhvervsliv i mange år allerede. Noget er godt, og noget er skidt. Globaliseringen og dens effekter kommer selvfølgelig ikke som en overraskelse for regeringen, og vi har allerede i den sidste regeringsperiode arbejdet med en række initiativer for at imødegå de potentielle problemer. Disse initiativer vil vi udbygge yderligere, hvis vi kommer i regering igen. Det ændrer imidlertid ikke ved det faktum, at mange nordjyder lige nu står i en uheldig situation. Det er grunden til, at en række initiativer vil bliver sat i gang specielt for Nordjylland. Det er bl.a. en fremrykning af det vækstforum, der ellers først skulle være etableret i 2007 og speciel hjælp til de fyrede med at komme i nyt arbejde eller omskoling. Regeringen ønsker, at Nordjylland skal komme igennem de problemer, de har, og de vil give så meget hjælp, som det er muligt. De ønsker at finde løsninger, og at regionen kan udnytte det store potentiale, den rummer. Men det sker bedst i samarbejde. Frustrationen er forståelig, men nu er tiden inde til samarbejde og fælles indsats for at finde løsninger.