Vi længes

VÆKKELSE:"Hvis religion kommer til at fylde mere i det enkelte menneske, vil det give færre konfrontationer", mener integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Hun siger også, at "danskerne er drevet for langt væk fra deres egen kristne baggrund." Ja, som kristendommen praktiseres i vort land, er den ganske ufarlig for andre guder, religioner og Satan selv. Men hvis vækkelsen, som p.t. ses i Florida, breder sig til os, får piben en anden lyd. Kristendom bliver direkte farlig, fordi den truer andres eksistens; den har ildens karakteristiske egenskaber som nyttig tjener og voldsom herre. "Ild er jeg kommen", sagde Jesus. Det mærker vi p.t. ikke noget til. Men vi venter med længsel. Knud Held-Hansen Beatesmindevej 76, 1.tv., Aalborg SØ knud.held-hansen@stofanet.dk