Vi leder efter punktum

Der er ingen, der kan sige det så rammende som Storm P. i sine vittighedstegninger.

På en af dem kan vi se en lille mand, der leder efter noget. "hvad leder De efter, min gode mand?" så svarede han i ramme alvor, "jeg leder efter et punktum". Det er det, vi alle nu leder efter i Egypten. Hvor leder man efter et punktum for sådan gadeparlamentarisme. Siden Gud skabte menneskene, har de sat sig op mod magthaverne. Allerede Adam ved at spise den "forbudne frugt". Efterhånden blev vi flere og flere, og vi viste vores evne til at stå sammen mod magthavernes arrogante attitude mod befolkning. Nyere tids eksempler er den franske revolution, kommunismens og nazismens magt og fald, negrenes frigørelse, Indiens uafhængighedskamp mod Englænderne mv. Det har vi set og har i frisk erindring, om folks oprejsning, der har resulteret i samfundsomvæltning. "Stauning eller kaos" er kendt for os alle. Nu er det Mubarak eller kaos i Egypten. Stauning var mod sin vilje med til være leder for en regering, der samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Det formodes at have sparet masser af menneskeliv i Danmark i modsætning til and andre tysk besatte lande. Præsident Mubarak anser sig selv for frelser af Egypten og hele den arabiske verden. Men han glemmer blot, at han har haft 30 år til gøre sin påstand gældende. Men den sammenligning er fuldstændig malplaceret. Mubarak er ikke landets fader, men en magtbegærlig diktator, som har tilranet sig magt og penge. Befolkningen holdes for nar med undtagelsestilstand. Han har snydt ikke bare de vestlige regeringer, men alle sine undersåtter. Alle disse år sad han blot på og placerede sin søn, kone og andre spytslikkere på toppen kransekage. Nu smuldrer det hele, typiske for alle, ligeså snart man er på magtens tinde, glemmer man sit ansvar. Man ser kun efter sin eget næsetip og forestiller sig verden bestå kun ens nærmeste og deres nærmeste. Han sønner og kone er milliardærer, og hans nærmeste medarbejder er for nylig taget i tolden med - hold nu fast - en halv million dollar i kontanter. Hele dette skyldes Vesten, ledet af USA. Man har glemt at prikke til ham om landets befolkning og dens velvære. Sociale reformer, uddannelsesmuligheder og generel højnelse af levestandarder bliver glemt, indtil det brænder på. Det er typisk, man har ikke lært noget, fra Vietnam fra den anden side af verden til vore breddegrader Iran, Irak, Egypten mv. Den samme historie gentager sig. Egypten har en væsentlig rolle at spile i den arabiske verden og har været en slags dæmning mod islamisering og religiøse regimer. Det samme gælder for Pakistan, hvor magthaverne står med alle pengene fra Vesten, mens fattigmand synkes ned i endnu mere fattigdom og skubbes mere til indoktrinering af religiøse fanatikere. Tag-selv-bord for alle grådige religiøse ledere. Demokrati har betydning, når folk forstår og tager ansvar. Det viste egypterne, man har væltet en diktator, vi afventer nye magthaveres udspil, men de har sikkert lært, at de ikke kan snyde hele nationen for altid, og militæret må finde sin naturlige plads og ikke spille politikere. Det skal overlades til de folkevalgte, hvor magtskifte foregår fredeligt og er rygrad for det demokratiske samfund. Med så megen analfabetisme kan Egypten meget nemt blive et let bytte for nogle rovdyr, som udnytter religion og Gud for deres grådige magtbegær. Lad politikere bestemme politik og vi andre bestemme om Gud og religion. Det er ikke Guds mening, at der skal være en religion for alle, så ville Han have ikke sendt så mange profeter eller sønner, netop med de mange, var det Hans mening at give os valgmuligheder. Indtil vi har lært det, er vi på Herrens mark, og vi leder stadig efter et "punktum". Dhamu Chodavarapu er født og opvokset i Indien. Kom til Danmark i 1964. Dansk gift. Engageret i samfundsdebatten. E-mail: dhamugaru@gmail.com.