EMNER

Vi lever i en anden tid

kal S have en stærk fremtid (skal Danmark have en stærk fremtid), skal der bygges en ny fremadrettet politik, der tager højde for, at vi ikke lever i en tid med gammeldags klassekamp, men i et kapitalistisk samfund, hvor pengene er den centrale magt. Den magt skal ikke kun styres, den skal bruges aktivt til at danne grundlag for ægte fremtidig velfærd. Fornyelse skal findes i partiets politik.

Det er fuldstændig ligegyldigt, om lederen er ung eller gammel, mand eller pige. Indretter partiet ikke sin politik i relation til den tid, vi lever i, vil socialdemokraterne også om fire år komme til at stå i skyggen af den politiske virkelighed. Spørgsmålet er, om folketingspolitikerne er til sinds at opføre sig lidt voksent og vise befolkningen, at det ikke handler om deres personlige politiske karriere