Vi ligger lige på landsgennemsnittet

Under ét ligger nordjyske elevers afgangskarakterer lige midt i - men der er forskelle skolerne imellem

NORDJYLLAND:Lidt mere end 5000 nordjyske skoleelever forlod sidste sommer skolen efter 9. klasse. Nogle klarede sig godt, andre mindre godt. Men set under ét klarede de sig stort set som landsgennemsnittet. For alle elever i Nordjyllands Amt blev karaktergennemsnittet 8,04. På landsplan er tallet 8,06. Tallene stammer fra en undersøgelse, som DICAR (Dansk Institut for Computerstøttet Journalistik) har foretaget for NORDJYSKE Stiftstidende på baggrund af de karakterer, alle landets skoler indberetter til Undervisningsministeriet. Ifølge undersøgelsen klarede nordjyske elever sig i tysk en lille smule bedre end landsgennemsnittet. Til gengæld ligger karaktererne i dansk, regning/matematik samt engelsk en kende under landstallene. Nibe højest Bedømmer man de nordjyske kommuner hver for sig, har Nibe Kommune samlet set det højeste gennemsnit blandt de elever, der i fjor gik ud af 9. klasse. Tallet er her 8,32. Efter Nibe følger Hadsund og Aabybro. I den modsatte ende af skalaen ligger Skørping, Hadsund samt - nederst - Sejlflod, hvis skoler havde et samlet gennemsnit på 7,68. Men som det fremgår, er forskellene kommunerne imellem ikke store. Alle ligger de solidt forankret lige omkring dét otte-tal, der i det danske system er den gode, solide middelkarakter. Til gengæld er spændvidden noget større imellem landsdelens skoler. Sct. Mariæ skole i Aalborg topper i Nordjylland, og på landsplan besætter den private Aalborg-skole en tredjeplads i kraft af sit samlede karaktergennemsnit på 9,05. Det er i øvrigt karakteristisk for både Nordjylland og resten af landet, at privatskoler generelt lander højere i opgørelsen. En kendsgerning, som der ifølge de nordjyske læreres formand, Bjarne Krogh fra Aalborg, er en helt logisk forklaring på: - Man ser jo ikke ligefrem privatskoler annoncere efter elever til specialundervisning, siger han. Bjarne Krogh hæfter sig også ved, at tallene tit forandrer sig meget, fordi elevsammensætningen varierer fra år til år. For Sct. Mariæ skoles vedkommende er pladsen som skolen med landets tredjehøjeste gennemsnit ny. Men skolen har dog også i 2000 og 2001, hvor de tilsvarende tal er blevet offentliggjort, ligget i den absolut øverste ende. I 2000 var skolens karaktergennemsnit landets 23. højeste, og i 2001 blev Aalborg-skolen nr. otte. Husk bløde værdier Blandt mange skolefolk er der en negativ holdning til offentliggørelse af karaktergennemsnit. Sinne Pedersen, der er skoleleder på Abildgårdskolen i Frederikshavn (i øvrigt nr. 90 ud af Nordjyllands 146 skoler!) og samtidig formand for de nordjyske skoleledere, siger, at modstanden primært skyldes usikkerhed over for, hvad tallene kan bruges til - og frygt for, at man ikke mere vil se barnet som et helt menneske: - At en skole ligger højt, er ikke nødvendigvis udtryk for, at den er bedre end andre, der er placeret lavere. Tallene kan efter min mening godt bruges som ét element i en sammenligning mellem skoler, men man skal være varsom med at stirre sig blind på karaktererne, siger hun. - Det ligger i tiden, at alt skal måles og evalueres, og det har jeg sådan set intet imod. For mig at se befinder vi os i et vadested, hvor samfundet i iveren efter at kunne sammenligne alting fokuserer meget - og måske for meget - på meget konkrete ting, som er lettere end de mere bløde værdier at måle, siger Sinne Pedersen. Kvalifikationer I tilknytning til karakteranalysen har NORDJYSKE Stiftstidende bedt samtlige skoleledere i Nordjylland om at give deres bud på, hvorfor deres skole er placeret, som tilfældet er. 79,9 procent af skolelederne deltog i dette rundspørge. Blandt en række mulige forklaringer på deres skoles placering blev skolelederne bedt om at udpege den vigtigste årsag og den næstvigtigste. Dét bud på en forklaring, som flest skoleledere anfører, er "lærernes kvalifikationer". 35,1 procent af undersøgelsens deltagere mener, at dette er den vigtigste årsag til skolens aktuelle placering på listen. Andre 39,0 procent mener, at lærernes kvalifikationer er den næstvigtigste årsag. På de kommende sider rapporterer vi fra de to skoler i Nordjylland, der i den samlede opgørelse ligger højest og lavest, samt fra de to folkeskoler, der opnår den højeste henholdsvis den laveste placering blandt de nordjyske folkeskoler.