Vi lytter og tager ansvar

Brugere fra Ældre-, sundhed-, og socialområdet var samlet til sparesnak, og udvagsformand understreger i dette debtaindlæg, at han lyttede til holdning og gode råd.

MØDE:Da vi tirsdag havde samlet brugere, medarbejdere og pårørende fra ældre-, sundheds- og socialområdet var det for at lytte til holdninger og gode råd fra folk, der ved, hvor skoen trykker. Alle knap 60 fremmødte gik aktivt ind i snakken, selv om baggrunden er den dystre, at Brønderslev Kommune igen i 2012 skal spare så mange penge, at det ikke kan undgå at ramme vores service på kerneområder som netop ældre- sundheds- og socialområdet. Som udvalgsformand lyttede jeg til diskussionerne, og blev klogere i løbet af de knap fire timer. Jeg lyttede til, hvor man så de største problemer og hvor problemerne virker mere overskuelige. Men jeg vil aldrig misbruge folks medvirken til at kalde det en blåstempling af konkrete besparelser. Vi skal som byrådspolitikere nok tage ansvaret for de nedskæringer vi beslutter. Så kan folketinget jo passende tage ansvaret for de urimelige rammer, der gør nedskæringerne nødvendige.