Løkken

Vi lytter til borgernes input

FØLGEGRUPPE:Der er efterhånden skrevet en del om et brev om sommerens urolige forhold i Løkken, som den såkaldte følgegruppe har sendt til økonomiudvalget og dets medlemmer. Det står enhver borger frit for at ytre sig overfor kommunens administration, organisation og de enkelte politikere. Det er en vigtig del af vort demokrati, at borgerne kan gøre sådan, når de føler trang til det. Jeg har udtalt og må stadig slå fast, at følgegruppen ikke er en officiel forhandlingspartner. Der er tale om en selvbestaltet gruppe (valgt af sig selv), hvor stort set enhver som har lyst til at være med, kan deltage i gruppens møder og give sin mening til kende. Og det har jeg naturligvis ingen indvendinger imod. Følgegruppen har i deres brev påpeget nogle emner som allerede har været drøftet i møder mellem teknisk udvalg, økonomiudvalget og politiet. Derfor indgår det også i det materiale vi er i gang med at udarbejde med henblik på at lave nogle spilleregler. Vi politikere lytter naturligvis til de input vi får fra borgerne. Det være sig såvel i form af telefonopkald, mails, breve eller en uformel snak. De input vi får i den her sag lytter vi naturligvis også til, men det betyder ikke, at vi umiddelbart anser gruppen for en forhandlingspart i sagen. Man kunne jo sagtens forestille sig, at eksempelvis borger-, handels- og turistforeningen samt sammenslutningen af serveringsvirksomheder m.fl. har ønske om at udtrykke deres mening. I så fald vil vi også lytte til dem. Det vi har mest brug for lige nu er, at der er ro til seriøst at arbejde med tiltag til udformning af en kontrakt med restauratørerne og senere også en restaurationsplan. Det mener jeg, vi gør bedst ved ikke at lave yderligere profilering i pressen.