Vi må altid prøve at gøre det bedre

PERSONLIGHED: Nytårsaften kl. 18, når hele nationen sidder forsamlet ved tv-skærmen, krummer jeg altid tæer. Især når dronningens tale afsluttes med: "Gud bevare Danmark!" Hvilken Gud? Danske muslimer er hun jo også dronning for; og ikke blot den Gud, hun selv tror på og bekender sig til, de kristnes Gud, Jesus? Man må jo ikke diskriminere på religion i EU. Niels Hausgaard kunne få meget ud af den historie. Fordi han ikke har den mindste respekt for autoriteter og altid holder med de forkerte -måske også med muslimerne, vi fornærmer. Hausgaard har det lidt som Jesus. Han udfordrer de rettroende. Dagen efter var det statsminister Anders Fogh Rasmussens tur. Stoler vi på ham? Nu tror jeg ikke, at Danmarks dronning har en spindoktor, hvad jeg mistænker Fogh for. Hausgaard har det i hvert fald ikke. Det gør en forskel. En spindoktor slører personligheden. Tænk, hvis det er lidt af forklaringen på Hausgaards popularitet og Nyrups afgang? Så ser vi, hvad en spindoktors arbejde kan føre til. "Spin" refererer til at snurre, hvirvle, dreje - måske fordreje - og spinde. Spindoktoren skaber røre eller skaber spin eller netværk for at styre informationen i massemedierne; måske burde ordet skrives spinddoktor på dansk, hvis man skulle lave en mere tilgængelig udlægning, som ikke er så mystisk. Det er vigtigt at gøre sig den slags forestillinger. Hvem er jeg, hvad indeholder jeg, hvor er jeg på vej hen? Er vi individer, der sådan lader os styre, spinde ind? Tidens behov for lykkepiller afslører menneskers behov for af finde (ud af) sig selv, finde Gud. Hvis Gud skal bevare Danmark, må vi ønske os nogle flere originaler og færre kopi-mennesker. Vejen til lykke går nu engang ikke gennem storhed, magt og ære og heller ikke gennem piller, men gennem Bibelens anvisning: Jesus er ikke en vej, men selve vejen... og lykkepillen! Jeg vil tillade mig at mene, at Hausgaard kommunikerer vigtige sider af sandheden og når nogle mål, hvad mange politikere ofte ikke gør. Han vækker os med sin kunst. Det gjorde John Lennon fra The Beatles også. Det er lige kommet frem, at John var et meget søgende menneske, som man siger. Gennem sine sange, sin kunst, blev han en slags Grundtvig for hele jorden. Tænk på "Imagine", hvor han synger om, at vi skal forestille os Guds rige på jorden og så se, hvad der sker. Det er måske naivt, men selv om vi ikke kan skabe et jordisk paradis, så må vi aldrig lade være med at at arbejde på at gøre det bedre. Stifteren af Verdensuniversitetet i Thy, Aage Rosendahl Nielsen, der bevarede venskabet med John Lennon til hans død siger: "John was ready" fordi han de sidste år af sit liv læste meget i Bibelen. Man kunne tilføje: Han fik noget fra Dronningens Gud, som han gav videre i sin kunst, hvad Dronningen også gør, og gad vide om ikke også Niels Hausgaard gør? Hausgaard har nemlig sin egen stil og uortodokse måde at sige sandheder på, der rammer, som stor kunst altid gør: "Den 11. september 2001 blev verden pludselig, fuldstændig ukendelig for mig; men da bomberne så begyndte at falde i Afghanistan, kendte jeg den pludselig igen." Den irske komiker Dave Allen afsluttede sine talkshows med "må din Gud bevare dig!" Lidt mere diplomatisk end dronningens entydige "Gud bevare Danmark". Det leder tanken hen på en iransk vits, Naser Khader serverer: Ayatollah Khomeini, den iranske revolutions fader, kommer i Himlen. Gud, Moses, Mohammed, Jesus og de andre profeter sidder og venter; alle rejser sig for at hilse og omfavne Khomeini, undtagen Gud. Han bliver siddende. Bagefter spørger de ham: "Hvorfor rejste du dig ikke og hilste?" "Jeg var bange for, at han skulle snuppe min stol." N.B.: Kunne dronningen næste nytårsaften ikke definere trosbegrebet, gøre det personligt? I Jesu navn vil min familie og jeg bede: "Gud bevare Danmark!"