Udlændingepolitik

Vi må have bedre fordeling

Nyankomne flygtninge bør placeres, hvor der er arbejde at få. Vi må droppe vanetænkningen og udvise langt større smidighed, når det drejer sig om placering af nytilkomne flygtninge og indvandrere. En række kommuner efterlyser flere flygtninge. Ud over at mangle de penge, der følger med fra statskassen, har kommunerne også brug for udlændinges arbejdskraft. Det står i grel modsætning til den melding, som vi har hørt fra Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Flygtningehjælp om, at introduktionsydelsen til nyankomne flygtninge er utilstrækkelig og at flygtningene samtidig har svært ved at komme ud af situationen, fordi de ikke kan få et job. Der er et helt åbenlyst behov for et større overblik på området, når man nogle steder i landet har arbejdspladser, men ingen arbejdskraft, mens det andre steder er lige omvendt. Det er et ærgerligt spild af både håb, kræfter og penge. Det er glædeligt, at integrationsminister Bertel Haarder straks vil tage fat på det aktuelle problem. Men vi bør samtidig overveje at en finde en model for en mere hensigtsmæssig fordeling, så vi forebygger problemet i fremtiden. Else Theill Sørensen folketingsmedlem (K), flygtningeordfører