- Vi må have mere udenomsplads

Skoleformand opfordrer kommunen til at købe endnu mere op

John Hansen, Bav­ne­bak­ke­sko­len, øns­ker kom­mu­nen til­lyk­ke med kø­bet af Vi­borg­vej 1 på hjør­net af Vi­borg­vej og Ho­bro­vej. Kom­mu­nen bør købe end­nu mere op, me­ner han.  ar­kiv­fo­to: claus søndberg

John Hansen, Bav­ne­bak­ke­sko­len, øns­ker kom­mu­nen til­lyk­ke med kø­bet af Vi­borg­vej 1 på hjør­net af Vi­borg­vej og Ho­bro­vej. Kom­mu­nen bør købe end­nu mere op, me­ner han. ar­kiv­fo­to: claus søndberg

STØVRING:Formanden for Bavnebakkeskolens bestyrelse, John Hansen, kan ikke lade være med at erindre om, at skolen for længe siden opfordrede kommunen til at købe den ejendom, som byrådet forleden på et hasteindkaldt møde vedtog at overtage for 1,7 million kroner. John Hansen var nemlig for mere end et år siden fremme med et forslag om at skaffe den klemte byskole mere plads ved at købe op langs Viborgvej. - Vi skal have mere udenomsplads, slår han fast på baggrund af det voksende elevtal, der har passeret de 600. Da byrådet fik forelagt et forslag om tvært imod at sælge jord fra, for at en privat entreprenør kunne få et nybyggeri til at hænge sammen fra Viborgvej langs hovedgaden hen til skolen, satte skolebestyrelsen hælene i. - Vi sagde nej, der skulle ikke sælges en eneste milimeter jord fra, gør John Hansen opmærksom på. Og han holder fortsat fast i, at kommunen bør købe mere op langs Viborgvej og peger på, at der fortsat kommer flere ny boliger i skoledistriktet. - Jeg er glad på kommunens vegne, fordi man har fået købt Viborgvej 1, slår han fast. Det har været vores forslag hele tiden. Vi skal have plads til erhvervsklassen, og den skal ligge på Bavnebakkeskolen, hvor der allerede er de værkstedsfaciliteter eleverne i erhvervsklassen bruger. Det vil være alt for dyrt at bygge en ny overbygningsskole, som foreslået at socialdemokraterne. Senest i et læserbrev fra den socialdemokratiske ordfører i Støvring byråd, Klaus Anker Hansen i NORDJYSKE Stiftstidende i går. Skoleformanden mener, at det vil være meget billigere og meget bedre at indrette Bavnebakkeskolen med et 10.-klassecenter for hele Rebild end at bygge nyt på den anden side jernbanen, som socialdemokraterne peger på som en mulighed. - Vi har eksperticen, vi har erfaringen og vi har de faciliteter, der skal til, fastslår John Hansen. Med købet af Viborgvej 1 på hjørnet af hovedgaden kan Bavnebakkeskolen få plads til de otte klasselokaler, der er brug for i overskuelig fremtid. Den ny plan for renoverignen af Bavnebakkeskolen, som er udarbejdet efter forslaget om at sælge jord fra faldt ved stemmelighed i byrådet, er der regnet med et helt nyt indgangsparti og her tænkes placeret et moderne mediatek og skolens kontorer og administration bliver i forslaget flyttet, sådan der bliver en naturlig sammenhæng i skolebygningerne. I forvejen er bebyggelsen udnyttet fuldt ud i forhold til de krav, kommunen selv stiller, når det gælder privat byggeri. Skolen er så klemt, at der i sin tid er set bort fra parkering og de grønne arealer omkring skolen eksisterer kun form af enkelte træer og lidt græs langs skolens skel.