EMNER

Vi må holde fast i dansk kultur

For mig er det helt grotesk, at der i øjeblikket kører en debat om, hvorvidt danske skolebørn i Københavns kommune skal tilbydes undervisning i arabisk sprog.

Der argumenteres med, at en sådan sprogundervisning vil fremme integrationen ved at de danske børn bedre kan forstå deres skolekammerater af arabisk herkomst. Ja, det hævdes ligefrem, at en sådan sprogundervisning kan fremme indlæringen blandt danske børn. Det står lysende klart for mig, at ægte og varig integration i det danske samfund forudsætter, at alle børn og voksne lærer at tale dansk som højeste prioritet. Desuden skal alle børn lære om dansk kultur, historie og normer, så vores samfund bevarer et fælles værdigrundlag. Det er også derfor, at vi skal sætte en effektiv stopper for islamisk genopdragelse af børn på middelalderlige koranskoler. En sådan mishandling af indvandrerbørn, som ifølge deres forældre er blevet "for danske", er vanrøgt og uacceptabel sabotage af integrationen. Danmark må aldrig blive et multikulturelt samfund, hvor alle kulturer, sprog og normer er lige gyldige. Så bliver det hele nemlig ligegyldigt, og det skaber kimen til stridigheder på lang sigt. Det er der desværre masser af historiske eksempler på. Vi må ubetinget holde fast i dansk kultur, sprog og levevis som det bærende og samlende element for vort samfund. Det er jeg sikker på, at langt de fleste arabisk sprogede børn og unge er enig med mig i - hvis de ellers får lov.