Aalborg

Vi må holde på de unge

Hvad vil de unge i fremtiden? Hvad vil være ingeniørernes succeskriterier? Det var de sidste emner på Ingeniørforeningen i Danmark møde på NOVI om fremtidens erhvervspolitik og udfordringer for ingeniører. Her lykkedes det John Espersen, ingeniørstuderende på Aalborg Universitet, at vække forsamlingen, da han oplyste, at det skal noget særligt til for at blive i Nordjylland efter endt uddannelse "selv om vi har alt", og her har vi et stort problem, for alt for få bliver her, og det kan vi ikke tåle, hvis vi skal fortsætte den eventyrlige udvikling som vi har haft de seneste 15-20 år i Nordjylland. Nok har Aalborg Jomfru Ane Gade, men det er en anden livskvalitet, unge der har eller vil stifte familie, ønsker sig, og selv om vi har mange flotte kulturaktiviteter, halter planlægning, herunder af arkitektur med grønne oaser og åbne vandløb i midtbyen, bagefter, så vi må tør have visioner også udover et forhåbentlig flot musikhus. Vagn Kvist arkitekt, tidligere formand for Det Radikale Venstres erhvervsudvalg, Stadionvej 18, Pandrup vagnkvist@mail.dk