Vadum

Vi må ikke sælge ud af arvesølvet

Forleden sad jeg sammen med en kollega inden for lærergerningen, og han havde givet en 8. klasse den opgave, at de, uden andre hjælpemidler end deres sunde fornuft, skulle tegne et Danmarkskort og samtidig placere landets 5 største byer (Hvad er det nu lige, de hedder?) Da jeg så besvarelserne, blev jeg godt nok noget forundret eller vi kan selvfølgelig i disse tider, hvor alt er oppe til diskussion vende den om og sige; jeg anede simpelthen ikke, at mit fædreland så sådan ud! For eksempel var jeg ikke klar over, at der fra sådan cirka i nærheden af Frederikshavn går en bro direkte til Langeland. Jeg var heller ikke klar over, at Bornholm ligger ud for Århus, at FC København er vores næststørste by, at Esbjerg ligger i nærheden af Skagen, at Vadum (!) er Danmarks største by samt at Odense ligger på Sjælland for blot at synliggøre noget af min uvindenhed anno 2003. Her har jeg gået rundt hele mit liv og foregøglet mig selv et nogenlunde stabilt kendskab til den danske geografi, så jeg fik mig en brat opvågen. Jeg må med andre ord konkludere; Man bliver aldrig for gammel til at blive klogere og lære nyt og hvem ved måske er jorden slet ikke rund! Nu er det selvfølgelig nemt at blive forarget på andres vegne, for kan det ikke være fuldstændig ligegyldigt, at de unge ikke kender noget til deres lands geografi i disse tider, hvor vi bare kan konsultere "Krak" , hvis vi er i tvivl om noget. Jo, vil nogen sikkert hævde, men nej vil jeg pointere. Helt konkret handler det ikke så meget om en enkelt bys placering, det handler mere om almenviden om og interesse for det rum, som man bevæger sig i. For mig at se kan vi ikke basere vores fundamentale viden på udelukkende at søge informationer efter, hvad vi selv har behov for at vide. Vi skal have et grundlag, som vi kan hæfte vores viden op på. Det kan sådan set sammenlignes med et spindelsvæv, når først den bærende og grundlæggende tråd er der, så har man et fundament, hvor fra der kan udgå flere tråde og hæftes mere og mere på . Det er som indbygger i dette land ikke tilstrækkeligt at være velbevandret i ølmærker, placeringen af den nærmeste McDonalds, samt sidste nyt inden for mobiltelefoner. Man skal kende såvel sit lands geografi som have et minimum af paratviden vedrørende sit samfunds kulturarv, historie og politiske forhold, da disse elementer en vigtig del af vor almene dannelse. Jamen, hvad skal vi dog med det almendannede i en verden, der flytter sig hurtigere, end man kan nå at sige "sms"? Jo, det handler om, at vi har en grundlæggende fælles forståelses- og referenceramme, som vi ikke er nødt til at definere. Har vi ikke det, bliver kommunikationen vanskelig, fordi vi ikke ved, hvad vi hver især taler om eller refererer til. Og netop fordi alting går så hurtigt, er det en vigtig pointe at "kende sine rødder" herunder blandt meget andet noget så basalt som sit lands geografi. Vi har behov for nogle orienteringspunkter eller pejlemærker. Ellers ender vi som en gruppe analfabeter, når det gælder basal grund- og paratviden om den verden, vi lever i og er en del af. Så kan man selvfølgelig på for mig at se grotesk vis hævde, at man som barn og ung bare kan finde den viden, man har behov for på internettet. Til det er der at sige: Hvordan kan man søge svar på nogle spørgsmål, når man ikke ved, hvilke spørgsmål man skal stille? IT-samfund eller ej - vi kan ikke lade, som om livet udelukkende er oplevelsesbetonet og kun eksisterer i nuet. Vi skal ikke forfalde til ansvarsforflygtigelse og sælge ud af arvesølvet, som blandt andet inkluderer historie, kulturarv og geografi. Trine Bjerg, Fennen 31, Pandrup, er cand.mag. og byrådsmedlem (V) i Pandrup Kommune. E-mail: fennen31@tiscali.dk