Vi må løfte flere

Der er store sociale uligheder med hensyn til sundhed i Danmark. Det fastslog AE-rådet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) i begyndelsen af januar.

De ufaglærte har flest kontakter til egen læge og flest indlæggelser på sygehus, mens de højtuddannede både bruger mindre medicin og har mindre kontakt med sundhedsvæsnet – de har simpelthen et bedre helbred. AE-rådets undersøgelse viser også, at især kontanthjælpsmodtagere trækker på de offentlige sundhedsydelser. Denne konklusion kommer måske ikke bag på så mange, men jeg ser dagligt på VUC, hvor dårligt selv yngre ufaglærtes helbred er. Det er yngre voksne, som uden megen skolebaggrund forsøger at indhente det forsømte ved f.eks. at tage en hf og kvalificere sig til at komme videre i uddannelsessystemet. Mange af dem lider af smerter i hoved og ryg, underlivssygdomme, tidligere arbejdsskader eller har forskellige psykiske problemer. En dårlig sundhedstilstand er for mange faktisk den væsentligste barriere for at få en uddannelse. Da vi i Nordjylland har flere med lav uddannelse, og det fortsat kniber med at trække veluddannede til vores region, må vi altså imødese, at borgere i Nordjylland vil have en dårligere sundhedstilstand end i mange andre dele af landet, og at vores sundhedsudgifter også vil ligge højere end gennemsnittet andre steder, med mindre det lykkes os at få uddannelsesniveauet hævet. Det stiller i første omgang store krav til den regionale politik. Her ser jeg regionen som en væsentlig koordinator. Derfor var regionsrådet også initiativtager til en regional uddannelseskonference her i efteråret. Men både kommuner og uddannelsesinstitutioner må nu gøre de kønne ord til handling, så flere unge tager mere uddannelse og ikke mindst fastholdes i de uddannelser, de begynder på. Samtidig oplever vi i disse måneder, at flere virksomheder skærer ned. De manglende ordrer ender med fyringer og øget arbejdsløshed. Men det er så måske netop nu, at arbejdsgivere og jobcentre bør tænke i efteruddannelse og kompetenceløft Og på uddannelsesområdet må både erhvervsliv, kommuner og region tage ansvar for, at vi løfter både uddannelses- og sundhedsområdet i vores region.