Vi må med

Ang. euro: Her er det soleklart, at det er dumt ikke at vælge at sidde med ved bordet, når der træffes beslutninger om EU's finansielle og økonomiske politik. Dan Jørgensen medlem (S) af Europa-parlamentet, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles