Vi må reagere nu

Fremover vil vi være færre i den erhvervsaktive alder, og samtidig vil udbyttet fra olien i Nordsøen svinde ind.

Det betyder faldende indtægter og med et stigende antal af personer udenfor den erhvervsaktive alder, er der udsigt til et stigende pres på de offentlige budgetter. Derfor siger det sig selv, at vi er nødt til at reagere nu, hvis vi vil undgå, at Danmarks økonomi løber af sporet. Sker det, vil vi på sigt ikke have råd til at løfte velfærdssamfundets kerneopgaver såsom uddannelser, hospitaler og omsorgen for vores svageste. Jeg tvivler på, at nogen ønsker, at vi skal havne i denne situation. Balance mellem indtægter og udgifter er sund økonomisk fornuft. Alternativet til på sigt at give køb på vores ønske om at kunne give alle en uddannelse og behandling på et sygehus, er at finde områder, hvor det ikke er nær så oplagt, at vores fælles kasse betaler. Et af disse områder er efterlønnen. Og sammenholdt med, at vi netop kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet i de kommende år, siger det sig selv, at den nuværende ordning er uholdbar. Samfundet har ganske enkelt ikke råd til at betale sunde og raske mennesker for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet når de er i starten af 60'erne. I runde tal drejer det sig om 16 milliarder. Det svarer til 40.000 ældre boliger eller udgifterne til 240.000 folkeskoleelever. Jeg vil langt hellere bruge pengene på disse områder eller til f.eks. at forbedre kræftbehandlingen for alle. Villy Søvndal og Helle Thorning hævder, at vi kan forsætte uanfægtet og faktisk øge udgifterne, hvis blot vi hæver skatterne. Højere skatter lugter måske af flere indtægter, men reelt vil højere skatter hæmme lysten til at arbejde og få mange til at flytte til udlandet for at tjene penge. Vi gennemførte netop en skattereform for at sikre den modsatte udvikling. Vi har behov for flere hænder og flere til at betale skat. Derfor gjorde vi det mere attraktivt at yde en ekstra indsat, ved at lempe indkomstskatten. Skattereformen er blot en af de mange reformer vi har gennemført. Reformen af dagpengeområdet og børnefamilieydelsen er to andre. Reformer er ikke altid behagelige, og langt fra så sjove som at love, at vi har råd til det hele. Og det har vi heller ikke - i hvert fald ikke på sigt! For på et tidspunkt er det slut med at leve for lånte penge, og til den tid vil regningen være langt, langt større end i dag. Så hellere få gennemført de nødvendige reformer nu, så vi også fremover har råd til vores plejehjem, folkeskoler og hospitaler.

Forsiden