Socialforsorg

Vi må satse på tryghed

Kendte ansigter er et vigtigt element for at skabe tryghed og sammenhæng for ældre, der modtager hjælp.

Vi ved, at kendte ansigter skaber tryghed og sammenhæng i hverdagen. Vi ved, det er en vanskelig opgave for hjemmeplejen at honorere, trods store bestræbelser herfor. Derfor har Venstre og Konservative inddraget ledere og medarbejdere fra flere kommuner i et projekt, bl.a. for at bruge deres erfaringer til at finde værktøjer, som gør det lettere at tilrettelægge arbejdet med at optimere kontinuiteten. Projektet har mundet ud i ni værktøjer som bl.a. handler om at gennemgå arbejdsgange, samt planlægning af kapaciteten m.m., det gør det muligt at planlægge hverdagen så både den ældre føler en sammenhængende service, og medarbejderne føler en langt større arbejdstilfredshed. Jeg vil derfor arbejde for, at disse værktøjer bliver kendt i Nordjylland til gavn for både ældre og medarbejdere – det har de fortjent. Venstre og Socialminister Eva Kjer Hansen (V) har længe haft fokus rettet på at få skabt kontinuiteten for den ældre i plejen, og har derfor iværksat en lang række initiativer for at sikre kvalitet i ydelserne. Ældreområdet fik et tiltrængt økonomisk løft med 500 mio. kr. ekstra om året, siden regeringen tiltrådte, og fra 2006 er der afsat yderligere 500 mio. kr. årligt til bl.a. bedre og mere fleksibel hjemmehjælp og plejehjemsgaranti. Det er en klar målsætning at de ekstra midler skal bidrage til at sikre kvaliteten af ældreplejen i kommunerne. Venstre og Konservative har ved indførelse af frit valg på ældreområdet, friheden til at vælge den løsning, der passer bedst til ens ønsker og behov, retten til at bytte ydelser med reglerne om fleksibel hjemmehjælp, indførelse af erstatningshjælp hvis hjælpen ikke bliver leveret på det aftalte tidspunkt, allerede sikret at de ældre får en tryg pleje af en høj kvalitet. Men vi skal gøre det endnu bedre, og et vigtigt område som kan forbedres er netop kontinuiteten, for spørger vi de ældre hvad god kvalitet er, så står ønsket om, at det er de samme hjælpere som kommer i deres hjem, meget højt på ønskelisten. Det kan altså lade sig gøre, resultatet fra projektet er netop blevet offentliggjort på Servicestyrelsens hjemmeside, og vil blive sendt ud til alle leverandører af hjemmepleje, ledere i hjemmeplejen, socialchefer, socialudvalg og relevante interessegrupper. Regeringen har ved at inddrage plejepersonalet, planlæggere og ledere fundet værktøjer, som i sin anvendelse, skaber mulighed for, at de ældre i fremtiden kan sikres en langt mere sammenhængende service.