Vi må se kvalitet i forandring

Vi har i landbruget i disse år et ønske om at knytte os endnu tættere til forbrugeren. Det kan man jo gøre på flere måder, men i det her tilfælde er det en styrkelse af forståelsen af landmandens produktion, vi har for øje.

I Arla har vi en mission, der hedder: at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Det er flotte ord, hvorfor vi har lavet en fælles kvalitets politik for gården, eller landmanden om man vil. Den er sat op i fire hjørnesten,som er mælkens sammensætning, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd samt miljøhensyn. Det er ting, som fremtidens mælkeproducenter kan opfylde, så vore kunder eller forbrugere om man vil kan være sikker på at det er topkvalitet som kan honorere vores mission. Landbruget er jo meget i vælten i disse tider, med og uden grund. Det skal dog ikke forhindre mig i at prøve og skabe en større forståelse af mig som landmand, og i det her tilfælde som mælkeproducent, og medejer af Arla. Vi er jo et andelsselskab, hvilket betyder, at det er dem, som laver mælk, der ejer selskabet i fællesskab. Det gør vi for at styrke os som landmænd, ved at samle mælken, forarbejde den i selskabet og have fælles afsætning af produktionen. Arla er derfor ejet af svenske og danske landmænd i fællesskab, hvorefter vi så igen ejer anlæg og produktion andre steder i verden. Vi har nemlig brug for vækst for at kunne forblive en stærk partner til vores samarbejds kunder, Arla er nemlig et selskab der skal bestå og udvikle sig i tiden der kommer, i form af forskellige samarbejds former og alliancer. De ting gør, at vi landmænd skal være gode til at åbne os over for forbrugeren, så vi opnår forståelse af at vi som landmænd er i stadig forandring, og vækst. Det er nemlig nødvendig med vækst for at bevare indtjeningen, og indtjening er nødvendig for at overleve som landmand. Alle disse ting kan måske virke forkerte, men vi er jo kun som resten af det danske samfund. Det drejer sig jo som dansker at kunne se kvalitet i forandring. Til det formål har vi lavet Arlagården, som beskriver landmandens mælkeproduktion, ligesom vi gerne vil have så mange som mulig ud og besøge os, for at vise hvordan mælk bliver lavet. Der er jo ingen grund til at købe tysk mælk, det danske er jo helt frisk.