Arbejdspladser

Vi må selv skabe job

NORDJYSKE har sat fokus på den regionale udviklingsplan, og de store spørgsmål om, hvad vi skal leve af i fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at skabe fremtidens arbejdspladser selv, da der sjældent kommer nogen udefra og hjælper os. Men vi har efter min mening de rigtige byggesten til, at bygge fremtidens arbejdspladser. Vi har gode forudsætninger for at skabe vækst og udvikling. Set fra et Aalborg Kommune perspektiv, har vi bl.a. 4 globale styrkepositioner, som jeg oplagt synes kunne være oplagt at bygge videre på. De 4 globale styrke positioner er, Arctic business, IKT området, Grønne arbejdspladser, og det sundhedsteknologiske område. Isen smelter på Grønland, og det har startet en meget interessant erhvervsudvikling på Grønland. Både i form af nye skibsruter gennem tidligere tilfrosne havområder, og i form af minedrift og olieindvindingsprojekter. Der er i forvejen et tæt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Nordjylland, og det er oplagt at udbygge samarbejdet med Grønland, så nordjyske virksomheder kan vokse sammen med det Grønlandske erhvervseventyr. Vi har endvidere med Aalborg havns monopol på varetransport til Grønland et meget stærkt logistikcenter, der kunne være interessant at udvikle sammen med grønlænderne. IKT området har gennem mange år stået stærkt i Nordjylland. Det er den sektor med den største værditilvækst og en sektor som skaber rigtigt mange arbejdspladser. Birgitte Gregersen fra AAU kommer i Nordjyske, i mine øjne fejlagtigt til, at afsige en form dødsdom over det Nordjyske IKT eventyr, da Motorola lukkede sin udviklingsafdeling i Nørresundby. Intet kan være mere forkert. Da Motorola lukkede var der mange af medarbejderne der efter en målrettet indsats fra Aalborg erhvervsråd, startede egne virksomheder, og de fleste andre blev opsuget af andre IKT virksomheder. Og hvis man kigger på Brains Business (IKT erhvervenes brancheorganisation i Nordjylland) statistikker, er den Nordjyske IKT klynge større og stærkere end nogensinde. Mange af virksomhederne er måske lokale, men lokalt ejerskab kan også være en styrke, og store internationalt anerkendte virksomheder har også igen gjort sit indtog i Aalborg, i form af Britiske BAE systems og Intels opkøb af stærke lokale virksomheder. Der er et kæmpe potentiale i grønne arbejdspladser i Nordjylland. Dels har Aalborg Universitet stor viden på området, men vi har også rigtigt mange nordjyske virksomheder, som har mange grønne arbejdspladser. F.eks. har vi i Hub North organiseret mere end 140 Nordjyske virksomheder, som enten er direkte en del af, eller er underleverandører til vindmølleindustrien. Dertil kommer, at der er stort potentiale i at eksportere fjernvarmeteknologi til udlandet, samt udvikle andre former for grønne teknologier som f.eks. solenergi. Flere af de personer, NORDJYSKE interviewer, nævner, at der kan være et stort potentiale i sundhedsteknologiske område. Det er jeg helt enig i. Den nye lægeuddannelse betyder, at vi får uddannet lægefaglige kandidater på området, og at der i de kommende år bliver ansat 35 nye professorer på Aalborg Universitet. Investeringen i vores nye Universitetshospital åbner ligeledes mulighed for sundhedsteknologisk innovation. Men vores største udfordring på det sundhedsteknologiske område er, at vi stadig har for få virksomheder på området, der kan aftage de uddannede kandidater fra Universitetet. Der ligger en stor opgave i, at få skabt flere virksomheder på det sundhedsteknologiske område, og her kunne region Nordjylland oplagt spille en stor rolle. Jeg håber at debatten om den regionale udviklingsplan bliver frugtbar, og at den ikke kommer til at bevæge sig ud i blindgyder eller klicheer om hvad vi er gode til i Nordjylland, som f.eks. da Anders Fogh ikke mente at højteknologi og lægeuddannelse egnede sig til nordjyderne, men at det var meget mere naturligt for os at satse på turisme. Sidst men ikke mindst mener jeg, at der er et kæmpe potentiale i at udvikle de eksisterende nordjyske virksomheder. Mange af dem, har potentiale for vækst, hvis de får den rette støtte og vejledning, ligesom vi aldrig må undlade at lade den rette mand med den rette idé realisere sine visioner.