Vi må sikre ro om efterlønsordningen

Det er helt i orden at se på, om efterlønsordningen stadig lever op til sit formål. Hovedproblemet her og nu er, at de ældre medlemmer ikke kan få arbejde. Derfor tvinges mange på efterløn.

Mange ledige over 60 år vælger efterlønnen, i stedet for stadig at blive jagtet rundt efter "ingen job". Men man kan diskutere, om efterlønsordningen på længere sigt er skruet rigtigt sammen. Der er kommet grupper med i efterlønsordningen, som gør, at den ikke længere opfylder sin oprindelige målsætning med at tilgodese folk, der var kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet, og som er nedslidte. Debatten skal ikke handle om at afskaffe efterlønnen - tværtimod skal vi diskutere, hvordan vi får råd til at bevare den for alle dem, den oprindeligt var tiltænkt. Den debat skal naturligvis gå hånd i hånd med debatten om, hvordan vi får skabt flere arbejdspladser og dermed større efterspørgsel efter ældre medarbejdere. Man kan f.eks. forestille sig, at efterlønsmuligheden kun skal være for dem, der har været 40 år på arbejdsmarkedet. Hovedsigtet bør være, at efterlønnen skal bevares, samtidig med, at vi får skabt en ordentlig og anstændig seniorpolitik, både generelt, men især på virksomhederne. Der skal jobbene skabes. Hvis vi tager en debat nu, må vi sikre, at der bliver ro om ordningen i fremtiden.