Ældreforhold

Vi må skrækken til livs

På plejehjemmet er du ikke længere et selvstændigt, voksent menneske. Du mister din personlige identitet og sygeliggøres.

Ikke alle ældre får meget medicin. Ikke alle ældre er demente. Ikke alle ældre er ude af stand til selv at tænke og svare for sig. Ikke alle er ude af stand til selv at administrere deres evt. medicin. Ikke alle ældre har en sygerapport. Ikke alle ældre ønsker at få tingene trukket ned over hovedet af velmenende mennesker. Ældre er lige så forskellige som yngre mennesker. Mange ældre kan godt selv finde ud af at tage en hovedpinepille efter behov. Mange ældre foretrækker et glas rødvin til maden i stedet for saftevand. Mange ældre ønsker selv at bestemme, hvad de putter i munden. Mange ældre har alligevel brug for pleje og omsorg på grund af aldring. Mange ældre vil og kan bestemme over deres tilværelse. Også på plejehjem. På et plejehjem kan du være bange for at blive frataget retten til selv at bestemme over din medicin og din mad. Dine spisevaner bliver observeret og nedskrevet. Ligeså din over - undervægt. Du bliver automatisk betragtet som syg, blot fordi du er gammel af aldring. Der bliver oprettet en journal, der beskriver dit helbred. Embedslægen skriver en rapport, som omfatter dig, bare fordi du bor og har dit hjem på et plejehjem. Din skræk for at komme på plejehjem er forståelig. Måske er du bange for, at du mister retten til selv at bestemme. Men med mindre du er decideret umyndiggjort, har ingen ret til at bestemme over dig. De fleste mennesker ønsker selv at bestemme, hvad de ønsker at spise og drikke, om der skal skrives en journal om dem, hvem der skal vide noget om deres medicin, hvem der skal finde evt. piller frem, og hvor meget de vejer. Din tid er din egen. Du bestemmer selv, om du vil i aktivitetscenter, læse en bog, se fjernsyn, eller bare være til. Vi må skrækken til livs. Det er ikke godt nok at kun 4% af befolkningen ønsker at komme på plejehjem i deres efterår, når de har behov for tryghed, pleje og omsorg. Et plejehjem skal først og fremmest være et hjem. Du bor i og betaler for din bolig. Derfor bør det være naturligt, at du som beboer på et plejehjem bliver betragtet som et selvstændigt tænkende væsen. Og du har krav på andres respekt, så længe du lever.