Lokalpolitik

Vi må slagte hellige køer for at skabe job

Som bestyrelsesformand for et par af de største "kultur- og oplevelsesvirksomheder" i Nordjylland, nemlig Fårup Sommerland A/S og AAB A/S var der interessant og spændende læsning i NORDJYSKE Stiftstidende torsdag 10.6.

På debatsiden et særdeles godt og konstruktivt indlæg fra borgmester Henning G. Jensen – og i "Mit Liv"- sektionen hele to siders dækning af megakoncerten i Horsens med Paul McCartney under overskrifterne "All My Loving" og "Det bliver ikke bedre". Set fra min synsvinkel med opgaver og medansvar for udviklingen i både Fårup Sommerland og AAB A/S - samt som almindelig nordjyde giver det anledning til at kæde indlæggene sammen og fremkomme med et par provokationer til debatten om udviklingen i Nordjylland. Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg er meget enig i borgmesterens strukturindlæg. Der må nytænkes og focuseres på andre områder end den traditionelle industri, der gennem årene har været hovederhvervet i det nordjyske. Vi kan ikke modstå den igangværende og tiltagende globalisering. Bortfaldet af et stort antal arbejdspladser i industrien, skal bl.a. kompenseres via udbygning af serviceerhverv og oplevelsesturisme. Borgmesteren har set det rigtige i, at turismen med 900.000 overnatninger vil kunne anvendes som "murbrækker" og katalysator og delvis medvirke til medfinansiering af transformationen. Et gammelt ordsprog siger, at "hvor der er vilje, er der vej". Forudsætningen for ændringer og realisering af gode planer er, at der findes initiativrige personer og virksomheder, der med ideer, know-how og penge er parate til investeringer i fremtiden. En anden og afgørende forudsætning er, at politikere i de nordjyske kommuner og amtet aktivt og positivt vil være med til at skabe rammerne og mulighederne. Min erfaring siger, at opbakning og støtte fra det politiske system ofte er en mangelvare – måske ud fra devisen, at fornuft og erhvervsliv er én ting og politik er en ganske "anden størrelse" – og knap så målrettet og logisk. Fra min egen verden vil jeg gerne komme med et par konkrete eksempler, hvor jeg vil indlede med at ønske et stort, stort tillykke til Horsens med sidste uges succes. I Horsens er man flere gange kommet på verdenskortet – og senest i afvigte uge, hvor man fyldte Horsens Stadion med to gange 20.000 glade koncertgæster til Paul McCartney oplevelsen. Gæsterne har garanteret ikke alene været lokale borgere fra Horsens og opland - men sikkert og uden tvivl fra det ganske Danmark – ja endog fra det nærliggende udland. I Aalborg havde man et par dage tidligere også et verdensnavn på plakaten, nemlig Sir Elton John i Aalborg Kultur- & Kongrescenter, hvor der ifølge medierne var ca. 2000 koncertgæster. I Aalborg gætter jeg på, at koncerten – med billetpriser vistnok over en tusse – procentuelt var forbeholdt et købestærkt publikum eller firmaarrangementer mv. Med de 40.000 i Horsens gætter jeg (helt ukvalificeret) på, at gæsterne var lidt mere bredt sammensat. Det paradoksale er, at Sir Elton John lørdag 5.6. kunne have glædet og underholdt op mod 20.000 koncertgæster på Aalborg Stadion, idet hovedbrugeren og medfinancier'en af Stadion, nemlig AAB A/S havde ansøgt om tilladelse til at lave et enkelt "forsøg" med en megakoncert i disse velegnede og fortrinlige rammer. Jeg gætter nemlig på, at både sikkerhed, toiletforhold og lydniveau mv. til den gode side er noget mere moderne og lidt bedre end i Horsens... Synd for Aalborg og Nordjylland, at de ansvarlige beslutningstagere (politikere) valgte at tage hensyn til en meget lille minoritet af modstandere - i stedet for at medvirke til at "støtte" Aalborgs og Nordjyllands erhvervsliv, hoteller og butikker samt transportsektor mv., hvor en stor turiststrøm og følgende meromsætning sikkert ville have været kærkommen? Fårup Sommerland har – som et af fyrtårnene i den nordjyske turisme – i maj måned endelig fået "landet Falken" – den nye roller coaster. Denne skal helt i overensstemmelse med Borgmesterens visionære udmelding være med til at sætte Nordjylland på landkortet rent turist- og eventmæssigt. Der skal lokkes endnu flere dags- og overnattende turister til landsdelen. Dette gøres kun ved at tænke "lidt stort", investere i kvalitet og etablere nye attraktioner. Falken har haft store "politiske problemer" på sin vej til Fårup, idet tilladelser og myndighedsbehandling har stået på i mere end fem år. Lokalplaner, højdebegrænsninger, støjmålinger har skullet afklares og gentagne forsinkelser har gang på gang udsat investeringen. Kun stædighed og tålmodighed hos selskabets direktør og ejere har medført, at der nu kommer mange ekstra turister til Nordjylland – til glæde for alle og i harmoni med Borgmesterens visioner. I Fårup er der yderligere visionære planer med henblik på at øge og forstærke kapaciteten på overnatningsmulighederne for turisterne – f.eks. i form at udbygning hyttekapacitet i området. Også på dette punkt må der forudses en langvarig kamp mod regler og lovbegrænsninger samt regionplaner, der ikke synes at være i tråd med visionerne. I Aalborg og Nordjylland har vi alle muligheder for at få en stor andel af den – med sikkerhed – kommende vækst i oplevelsesøkonomien. Vi har allerede markante og professionelle udbydere, vi har naturen, den friske luft og infrastrukturen samt gode markeder i Sydnorge, Sverige og Tyskland. En udbygning af service- , event- og turismen til et "rigtigt" og anerkendt erhverv kræver så til gengæld, at også det samlede politiske system vil være med på vognen med kreativitet, nytænkning, handlekraft og opbakning – i et godt samarbejde med "det nye erhverv". Det er tankevækkende, at direktør Søren Kragelund som formand for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark kan oplyse, at disse tilsammen genererer en omsætning på ca. 1,5 mia kr. – og at analyser viser, at den samlede omsætning for disse gæster og turister kan ganges med 4, således at totalomsætningen incl. transport, hoteller, restauranter og butikker løber op i ca. 6 mia kr. Med en lokal politisk vilje til at "slagte nogle af fortidens hellige køer", vil der også i Nordjylland kunne skabes mange nye arbejdspladser og et kultur- og fritidsliv, der medvirker til at understøtte uddannelsesinstitutionerne og fastholde dygtige medarbejdere i området.