Vi må tænke anderledes

Der skal investeres massivt i jernbanetransporten, hvis CO2-udslippet skal nedbringes, godstransport-nettet skal udbygges, og i de store havne skal der være direkte adgang til banenettet, det lyder simpelt, og man kan undre sig over, at det ikke er sket for lang tid siden.

Lastvognstransporten står i dag for ca. 30 procent af CO2-udledningen, og hvis man ikke gør noget ved det, kan man bygge nok så gode kraftvarmeværker, uden at det får den store effekt på den samlede udledning, lyder budskabet fra Ingeniørforeningen. Samtidig er lastbiltransport de senere år blevet 20 procent dyrere, hvilket bl.a. skyldes dieselpriserne, chaufførmangel samt køre- og hviletidsbestemmelserne, ydermere tales der meget om vejafgifter både herhjemme og i en række andre europæiske lande. Jernbanen kan tage langt mere gods, men Danmark halter efter det øvrige EU, når det gælder om at transportere gods på jernbane, tal fra det statistiske kontor Eurostat for 2006 viser, at kun 8,2 procent af den nationale godstransport i Danmark sker på jernbane, mens gennemsnittet i de 27 EU-lande er 17,7 procent. Eksperter mener, at Danmark forholdsvis let kunne nå op til det europæiske gennemsnit og at 10 procent af det, der kører på landevejen, uden videre kunne flyttes til banen, hvilket vil betyde en tredobling af den mængde gods, der i dag i transporteres med godstog. Jeg så gerne at man lavede regler således, at der kommer en tredjedel gods på landevejene, en tredjedel på banenettet og en tredjedel af søvejen og ved at flytte en del af godset fra landevejene, letter vi også presset og de lange køer på vejene. Der er en række godsarter, som i dag kører på landevejen, som sagtens kan køres med tog, det er tunge ting, der ikke er tidsafhængige, længere nede i Europa er væksten i godstrafik flyttet fra lastbiler til godstog, men skal vi opleve det samme i Danmark, kræver det blandt andet, at vi får udbygget kombiterminaler, der er døgnåbne og at der er god plads på knudepunkterne, hvor vi udveksler, lyder det fra Railion, som står for det meste at godstrafikken i Danmark. EU kommissionen har offentliggjort sin godsstrategi, ¿Keeping Freight Moving¿, i hvilken kommissionen foreslår tiltag, som skal fremme godstransporten, både når det gælder banetransporten men også på søsiden. Eksempelvis kan et enkelt skib fragte 4000 ton gods, eller lige så meget gods som 200 lastbiler, og så udleder skibet fire gange mindre CO2 end lastbilerne, hvilket jo er til gavn for miljøet. Gods på jernbanen og skibe skal derfor gøres mere konkurrencedygtig, kun ved at integrere disse transportformer i ydedygtige logistikkæder kan man forene en økonomisk effektivitet med langsigtet udvikling i transportbranchen og effektivisere godstransporten og dermed aflaste godstransporten på vejene. Det vil kræve, at vi skal tænke i andre baner end de vante og at havnene, rederierne og skibsmæglerne blive bedre til at bruge deres transportkæde i et samarbejde, vi har 120 erhvervshavne hele vejen langs kysten i Danmark, som udgør et netværk af transportcentre, der kan kombinere transportformerne, i forvejen håndterer erhvervshavnene 75 procent af den danske udenrigshandel, og de kan sagtens klare mere.