EMNER

Vi må ud

EU:23.10. skrev Niels Busk en større afhandling om alle EU-herlighederne, foranlediget af et spørgsmål fra Thorkild Eskildsen om, hvor pengene til de mange EU-tilskud kommer fra. Busk fortæller en længere med en masse tal uden at svare på spørgsmålet. Derimod skriver han: "Danmark har indtil for nylig været nettobidragmodtager dvs.at de tilskud, Danmark har modtaget fra EU, har været større end de indbetalinger, Danmark har bidraget med". Hvad "for nylig er", skriver Busk ikke noget om, men det er en kendsgerning, at Danmark siden 2000 har betalt 17 mia. årligt til EU, mens vi har fået 11 mia. Tallene stammer fra Danmarks Statistik. Dvs. at Danmark kunne spare seks mia. årligt. Det samme beløb, der kommer ind ved ejendomsskatter, hvis vi ikke var medlem af EU. Nu skal vi til at stemme om, hvorvidt vi skal bytte kronen ud med euroen. I stedet skulle man hellere lade os stemme om at komme ud af EU. Bent Kalstrup Sdr. Tranders Bygade 18, 9260 Gistrup