Lokalpolitik

Vi må værne om de store naturperler i Ny Frederikshavn kommune

KOMMUNESAMMENLÆGNING:Der er slet ingen tvivl om, at naturen i vores nye storkommune vil rumme nogle af landets bedste og mest særprægede naturområder. Her kan for eksempel fremhæves Skagen Gren, Råbjerg Mile, strandene både mod vest og langs østkysten, øgruppen Hirsholmene, morænelandskaberne fra Frederikshavn og sydvest på som f.eks. Katsig Bakker, Gærumhede, Understed Bakker, Jyske Ås-områderne i den gamle Sæby kommune og f.eks. de naturrige ådale. Der er ingen tvivl om, at vi straks efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 vil se et såkaldt Grønt Råd træde i karakter. Vi var allerede så småt i gang i Frederikshavn først på året i år, men det er så blevet vedtaget, at vente med at starte det Grønne Råd rigtig top til efter kommunesammenlægningen. De tre lokalkomiteer i Danmarks Naturfredningsforening i Skagen, Sæby og Frederikshavn bliver nedlagt sidst på året, hvorefter ethvert foreningsmedlem kan lade sig opstille til valg til den nye DN-bestyrelse for Ny Frederikshavn kommune. I DN glæder vi os til samarbejdet i Det Grønne Råd, lige som vi ser frem til og glæder os til samarbejdet med Teknisk Forvaltning og det nye byråd. Medens man mange steder i landet er bange for, hvordan det vil gå med naturen og miljøet, når kommunerne skal afløse amterne med tilsyn og planlægning på de to vigtige områder, er vi nok i DN i Frederikshavn trygge ved administrationen af naturfredningsloven og miljølovgivningen. Det er ret få sager, som Teknisk Forvaltning og byrådet har fremlagt, som vi naturfredningsfolk har anket til fredningsmyndighederne og til Naturklagenævnet. Vi håber selvfølgelig, at alle borgere i vores nye storkommune vil tage godt vare på naturen og miljøet, sådan at vi får en bæredygtig balance mellem naturbeskyttelsen og naturbenyttelsen. Medlemmer af DN lokalt vil også i fremtiden arrangere ture rundt i naturen til glæde for alle både DN-medlemmer og ikke medlemmer. Her arbejder vi ofte sammen med naturvejleder og skovfoged Bo Storm og grøn guide Hanne Lauritsen ud fra et ønske om, at flest muligt får glæde af vores enestående flotte og mangfoldige natur.