Vi mangler forskning i sunde relationer

KØBENHAVN:Der bliver hvert år brugt astronomiske beløb på forskning i sundhed. Men når det handler om sundhed i familielivet, er vi langt bagefter. Det mener psykolog Annette Due Madsen, der er psykolog, familieterapeut og leder af Center for Familieudvikling i København. - Vi har brug for at vide meget mere om, hvad der fremmer eller hæmmer familiens trivsel og menneskers nære relationer. Det handler om sundhed, og burde derfor være en del af opgaven for den primære sundhedssektor, siger Annette Due Madsen. Hun mener, at den manglende fokus på sunde relationer er en medvirkende årsag til, at skilsmissetallet i den vestlige verden er så højt som det er. I mange lande inklusiv ligger den statistiske sandsynlighed for at et ægteskab ender i skilsmisse på 40 til 50 procent. I Sydeuropa er tallene dog en del lavere. Skænderier belaster Der er tilsyneladende en lang række årsager til, at det går skævt for rigtig mange par. Men kommunikationsproblemer og hyppige skænderier er det, som belaster forholdene allermest. Det viser en midtvejsevaluering over et forsøg med offentlig støttet parterapi, Familiestyrelsen indledte i 2005. På de næste pladser kommer seksuelle problemer, manglende følelsesmæssig tilknytning og uenighed om rollefordelingen. Knas i kommunikationen er et problem, som Annette Due Madsen kan genkende fra de par, hun kommer i kontakt med gennem centrets parkurser. - I gamle dage lå rolle- og arbejdsfordelingen fast i et ægteskab. Nu er man hver dag nødt til at forhandle om, hvem der gør hvad. Det stiller langt større krav til evnen til at kommunikere, men vores evne til at kommunikere er ikke fulgt med. Vi har f.eks. ikke lært at lytte ordentligt efter, hvad den anden siger. Vi kan konstatere, at der ofte sker en forandring i et parforhold, når man begynder at interessere sig for at forstå, hvordan den anden part tænker og opfatter tingene. Når vi bliver gode til at lytte, så sker der noget radikalt, siger Anette Due Madsen. Men kommunikationsproblemer er ifølge magister i psykologi og psykoterapi Finn Korsaa kun symptomet på et dybereliggende problem. Mister kontakten - Årsagen til problemer er, at parrene mister kontakten til hinanden som mand og kvinde og i stedet opdrager på hinanden og behandler hinanden, som om de er forældre for hinanden. Det siger sig selv, at man ikke kommunikerer godt i den situation, siger Finn Korsaa, som gennem årtier har beskæftiget sig med parforholdet som psykoanalytiker og psykoterapeut. For at undgå, at det kører skævt i parforholdet, er det ifølge Finn Korsaa vigtigt, at parret prioriterer deres kærlighedsliv højt, det vil sige investerer tid og energi i forholdet i stedet for altid at have travlt med alt muligt andet. - Forældrene skal over for børnene vise, at de er et par. Forældrene skal huske på, at grundstammen i en familie er forældrenes kærlighedsforhold. Man kan sammenligne forældres parforhold med kølen på et sejlskib. Kølen betydning for et sejlskib, svarer til den betydning forældrenes forhold har for familien. Hvis kølen er knækket, kan man ikke styre et sejlskib og sejle op imod bølgerne og vinden, siger han. At det er muligt at gøre noget for at fremme parrenes og familiernes trivsel er der ifølge ph.d. Psykolog og ph.d. Tea Trillingsgaard ingen tvivl om. Som en af meget få danskere forsker hun i hvilke faktorer, der har betydning for relationers udvikling over tid. - Et stykke vej endnu - Vi har fået bedre viden og flere redskaber, men der er et stykke vej igen, før man kan sige, at de muligheder og den viden, der er til rådighed, svarer til behovene, siger Tea Trillingsgaard. Midtvejsevalueringen af Familiestyrelsens projekt viser, at parterapi har en klar positiv effekt. 88 procent af deltagerne svarer enten, at de er meget tilfredse eller tilfredse med det samlede udbytte. /ritzau/