- Vi mangler information om fremtiden

BUDGET:Fællestillidsrepræsentanterne for alle pædagoger der er ansat indenfor dag-institutionerne, skole-fritids ordningerne/landsbyordningerne og Støttepædagogerne i den kommende Jammerbugt Kommune, har svært ved at forklare vores kollegaer’ om deres fremtidige arbejdsforhold. Dette indvirker på vores arbejdsindsats og vores arbejdsglæde. Alt så jo rimeligt godt ud, da Jammerbugt kommune sejlede fra havn først på året. En tryghedspris fra FOA, hvori der står at” i første kvartal er Jammerbugt Kommune i suveræn stil højdespringer på FOA’s tryghedsbarometer” dette bl.a på grund af ”en godkendt tryghedsaftale som udover at have en ansættelsesgaranti også har elementer af kompetence udvikling”. Derudover står også ”medarbejderne vil blive inddraget i tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen og den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Alle ansatte vil blive hørt i forbindelse med deres kommende jobsituation.” Nu er vi så så langt fra havn og i fjerde kvartal, hvor er vores tryghed? Daginstituions pædagogerne kan nu se budget tal, som man kan prøve at forholde sig til, men ingen ved helt hvad disse tal vil medføre i den virkelige verden. Bedre kvalitet og mere tid og uddannet personale er der i hvert fald ikke lagt op til. Hvad angår SFO pædagogerne, så ved de på nuværende tidspunkt intet om deres arbejdssituation fra januar 07 Skal man frygte en harmonisering af f.eks SFO 2’erne (børn efter 3 klasse) og diverse klubtilbud ? ja så er pædagogiske tilbud til børn over 9 år vist en saga blot! Men hvilke konsekvenser får det på lang sigt? Og ikke mindst hvem skal betale prisen? Heldigvis er langt de fleste børn i dag stærke, velopdragede og dygtige, men men men er det kun disse børn vi er bekymrede for? Hvad bliver der af snakken om ”at bryde den negative sociale arv” når de børn der har brug for andet og mere end det nogle forældre kan gi’ ,lades i stikken! Når man i Jammerbugt Kommune vil være en attraktiv tilflytningskommune også for børnefamilier, så er det nok ikke den bedste reklame! Hvad med de børn der i dag og fremtiden har brug for støtte i Jammerbugt kommune. Ikke alle støttekrævende børn har synlige handicaps eller har fået stillet en diagnose af diverse bogstavsforkortelser. Hvem skal drage den fornødne omsorg? Hvordan har politikkerne tænkt sig at støttearbejdet skal udføres i Jammerbugt kommune. Støtte funktionen består ikke kun af at se på det enkelte barn, men også i at familien skal støttes i, hvordan man hjælper barnet bedst muligt. Uanset hvilken af de 4 nuværende kommuners måde at give støtte på, som vælges, vil det for de 3 andre kommuners støttepædagoger medføre helt anderledes arbejdsforhold og arbejdsmetoder. Hvornår synes politikkerne at også disse medarbejdere skal have information om deres fremtidig arbejde? Ved politikkerne at Støttepædagogerne har oparbejdet en lang og meget stor viden indenfor forskellige faglige områder? Her tænkes bl.a på Marte Meo og Familieterapeutiske foranstaltninger. Hvis der ikke tilbydes Støtteopgaver hvor disse kompetencer bruges, ja så frygter vi Fællestillidsrepræsentanter, at der vil ske en stor ”vidensflugt” fra Jammerbugt kommune.Det vil være meget kostbar viden på et højt fagligt niveau, som det vil tage mange år at genopbygge. Og hvilke konsekvenser vil det få for børnene og deres forældre? Vi har forstået og hilst med glæde at Jammerbugt har en vision om, at alle børn skal have en sund og god barndom i Jammerbugt kommune. Så politikkere vær jeres ansvar voksent og sig hvad det er, I vil. Jeres prioriteringer har konsekvenser. Så fortæl os og vores kollegaer, ja vi tro også at en hel del forældre vil være stærkt interesserede i, hvordan I prioriter ”de bløde værdier” børn,unge og ældre.