Vi manipuleres

Almindelige mennesker manipuleres konstant på det groveste med statistikker af politikere og medier. Forleden var skatteministeren ude med noget spin, som indeholdt oplysninger om, hvor mange af den arbejdende befolkning, regeringen havde gavnet ved at fjerne mellemskatten, hvilket udgjorde en så og så stor del procenter/antal af den arbejdende befolkning.

Sandheden i skatteministerens sag er, at han kunne have gavnet langt flere trængende med langt højere procenttal med skattelettelser for et langt mindre beløb, hvis han havde givet skattelettelserne til de fattigste i vort samfund, og efter min mening ville forbruget være steget mere ved at bruge dette langt mindre beløb på skattelettelser, hvilket jo er den oplyste grund til skattelettelserne. I dag får vi så smidt i hovedet, at under halvdelen af den danske befolkning arbejder, hvilket jo burde omhandle de samme tal, men nu er det halvdelen af hele befolkningen, for så lyder det meget værre, hvilket kommenteres af beskæftigelsesministeren, som om det skal der gøres noget ved i disse krisetider. Sandheden om, at mindre end halvdelen af danskerne arbejder er, at det også er helt naturligt, idet mere end halvdelen af landets befolkning er uden for arbejdsmarkedet af naturlige årsager som alder, børn, sygdom m.m. Der er rundt regnet 5,5 mio. borgere i dette land. Af dem arbejder ca. 2,7 mio., og 1,9 mio. fik efter skatteministerens påstand gavn af fjernelsen af mellemskatten, men havde han givet skattelettelserne til de lavest lønnede i dette land, havde 3,6 mio. fået gavn af det. Altså 90 pct. flere. Var tallene om, hvor mange der er i arbejde reelle til vurdering, skulle man have oplyst, hvor mange i landet, der kan arbejde, nemlig ca. 2,9 mio., og så er der pludselig 92 pct. i arbejde i stedet for "kun" 49 pct., som det oplyses i manupulitionen, for vi er jo stadig kun 10 pct. arbejdsløshed i Danmark.