Vebbestrup

Vi mister jo udsigt

Trods klage får Vebbestrup Flødeis lov at udvide med lagerhal

Vebbestrup Flødeis (nederst til højre) udvider med lagerbygning skråt over for. Naboen til venstre er forsamlingshuset - og oven for bor klageren.

Vebbestrup Flødeis (nederst til højre) udvider med lagerbygning skråt over for. Naboen til venstre er forsamlingshuset - og oven for bor klageren.

"Jeg vil være træt af at få den store gavlflade at kigge på. Vi mister jo udsigten og åbenheden ved at lægge den hal midt i byen". Indsigelsen fra genbo Henning Haugaard Sørensen, Fællesvej 7, bremser nu ikke isfabrikant Leif Christensens forhåbninger om at opføre endnu en lagerhal over for Vebbestrup Flødeis - mellem LokalBrugsen og Vebbestrup Forsamlingshus på Søndre Truevej. Udvalget for teknik og miljø siger nemlig ja til at dispensere fra den tilladte bebyggelsesprocent på 45 og afviser dermed indsigeren, der også bekymrer sig om, at "byen ødelægges af store industribyggerier" og desuden frygter for "væsentlig forringet ejendomsværdi". Endvidere betegner Henning Haugaard Sørensen overskridelsen af den tilladte bebyggelsesprocent som "voldsom". Og vitterligt er det, at med tilføjelsen af denne lagerbygning på 400 kvm, som blandt andet skal rumme to toiletter og spisestue til personalet, når bebyggelsesprocenten på Leif Christensens matrikel op på 72. En overskridelse på 60 procent af det tilladte. Isfabrikanten håber på at kunne sætte skovlen i jorden til marts. jesper.poulsen@nordjyske.dk