Vi når ikke at snakke politik

HJØRRING:I handicaprådet er der mange papirer, redegørelser og masser af arbejde – men ikke tid til at drøfte den handicappolitik, som medlemmerne brænder for at påvirke. Jørn Størup er medlem af handicaprådet i Hjørring Kommune, udpeget af Dansk Blindesamfund. I den gamle Hjørring Kommune var han formand for et handicapråd, som udelukkende havde handicappede som medlemmer. – Den nye organisation er lovpligtig, og jeg synes på mange måder, at det fungerer godt, at vi sidder så tæt på de mennesker i forvaltningen, der kompetencerne og arbejder med de ting, vi beskæftiger sig med. På den måde kan tingene følges til dørs. Jørn Størup vil gerne give Christian Pedersen, medlem af handicaprådet, ret i, at der ikke bliver tid til at diskutere handicappolitik. – Det hele er her i starten druknet i redegørelser, rammeaftaler og høringssvar. Jeg savner også debat om kollektiv trafik, ledsageordning, handicapkørsel og specialundervisning for nu blot at nævne nogle ting. Jeg kan godt acceptere, at det har været sådan i starten efter kommunalreformen, men nu må vi til at være meget aktive, siger Jørn Størup.