Vi sidder ikke mere på et værtshus

På 10 år er halvdelen af landets værtshuse og bodegaer lukket eller blevet omdannet til caféer

NORDJYLLAND:Sangeren John Mogensen brugte hver en skilling, da han sad på et værtshus nær ved Gammel Strand tilbage i 1971. Efterhånden er der blevet langt mellem danskerne, der gør det samme som i sangen, og derfor må der drikkes gravøl for stadig flere bodegaer, værtshuse og beverdinger. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at over halvdelen af alle værtshuse og bodegaer har serveret den sidste bajer og er lukket de seneste 10 år, og fremtidsudsigterne er ikke ligefrem lyse for humlehusene. Hvor der tilbage i 1993 var over 3500 momsregistrerede værtshuse, er tallet nu faldet til cirka 1700, og blot de seneste fire år er en tiendedel af kundeunderlaget forsvundet fra beværtningerne, viser en rapport fra brancheorganisationen HORESTA, Hotel-, Restaurant- og Fritidserhvervet. Her har man opregnet, at danskerne tager 31.484.000 regulære værtshusbesøg om året på eksempelvis Bingo Bar, Søhesten Bodega, Ibs Carport, Værkstedet og hvad stederne ellers hedder. - Der er tale om en egentlig værtshusdød, og specielt de unge kommer ikke meget disse steder. Hvert år skifter cirka en femtedel af alle værtshuse ejer, og når de gør det, er der mange, der vælger at omdanne stedet til en café i stedet for, siger afdelingschef Annette Vangstrup fra HORESTA. Problemet flere steder er ganske enkelt, at mange af stamgæsterne dør, så økonomien til sidst ikke kan hænge sammen. Forfatteren og værtshushistorikeren Allan Mylius Thomsen, der har skrevet flere bøger om værtshusliv - blandt andet "De Ydmyge Steder", begræder udviklingen. - Cafékulturen har ganske enkelt sejret over den gamle arbejderkultur. Arbejderne er flyttet ud i forstæderne, og når de i dag har frokostpause, sidder de i en skurvogn i stedet for at gå ned på det lokale værtshus for at få en øl og en håndmad, siger Allan Mylius Thomsen. Han tror ikke, at alle værtshuse vil uddø. Men kun de, der kan følge med tiden og omstille sig en smule, vil overleve, tror han. - I dag er kulturen sådan, at folk helst går et sted hen, hvor de både kan få noget at spise og drikke, og dér kan mange værtshuse ikke være med, siger Allan Mylius Thomsen, som også er oldermand for de danske ølskribenter. Det er især i de store og halvstore byer, at værtshuse og bodegaer er lige til øllet, hvorimod lidt flere danskere går på værtshuse i landkommunerne. - Her er forklaringen formentlig, at mange byboere er flyttet på landet de seneste år og har taget kulturen med sig. Det er ellers et typisk byfænomen at gå på værtshus, siger Allan Mylius Thomsen.