EMNER

Vi sidder tilbage med stank og gylle

TRANSPORT: Tidligere sagde man om slagtesvin, at kun hylet blev tilbage. Alt andet blev brugt, forarbejdet og eksporteret. I dag er hylet også forsvundet fra mange slagterier, megen eksport af såkaldte smågrise, slagtedyr, samt forædling af danskslagtede dyr er forsvundet til udlandet, hvor lavere arbejdslønninger giver øget indtjening til et landbrug, som nu er på færre og færre hænder. Transporten af levende dyr og navnlig ulykken i Tyskland er herudover et bevis på dyremishandling ud over alle grænser, som selv politikere endnu har evner til at se, men som dækkes ind under EU-bestemmelser. Vi må da endnu have så meget råderum og selvbestemmelse i vort land, at man kan stoppe dette "svineri". Kan det være rigtigt at vi skal sidde tilbage med stanken og gyllen som eneste resultat af denne eksport uden at kunne lægge en kompenserende afgift på udførsel af levende dyr., som imødegår disse dyrs trængsler, og den forurening som de her efterlader. Alt sammen for at nogle få landbrugere kan få en øget indtjening.