Overenskomster

Vi sikrer en høj kvalitet til en lav pris

FAGFORENING:Den danske arbejdsmarkedsmodel giver stor magt til fagbevægelsen. Med vores overenskomster bestemmer vi lønniveau, regler for overarbejde, pensionsaftaler, aflønningsforhold under barsel og så videre. Regeringen sender os nye love for arbejdsmarkedet i høring og holder ofte møder med forskellige fagbevægelser for at høre, hvad vi mener som repræsentanter for danske lønmodtagere. At stå uden for en fagforening er at stå uden for den indflydelse, fagbevægelserne har. Derfor mener Kristelig Fagbevægelse, at alle fagbevægelser har en demokratisk pligt til at gøre det let og attraktivt at være med i en fagforening. Kristelig Fagbevægelse gør det let ved at gøre det billigt. Blandt andet ved ikke at bruge penge på at støtte politiske partier. Samtidig gør vi os attraktive over for alle uanset politisk ståsted. Vi er nemlig tværpolitiske. Det betyder, at vores fokus på danske lønmodtageres behov er neutral og faglig. Vi går ikke rundt og ser tingene gennem bestemte partipolitiske briller. Vi tror, at moderne mennesker også er kritiske forbrugere over for, hvilken fagforening de foretrækker. De vurderer os på vores kvalitet og vores pris. Kristelig Fagbevægelse tilbyder høj kvalitet til en lav pris. Vi gør det muligt, at alle har råd til en rigtig fagforening.