Socialforhold

Vi skærer ikke ned på værestedet Midtpunkt i Assens

DEBATINDLÆG

MIDTPUNKT:Kære Lone og øvrige brugere af være og aktivitetsstedet ¿Midtpunkt¿ i Assens. Lone, du skriver i dit åbne brev, at jeg har glemt jer. Det har jeg bestemt ikke. Jeg har mange gange tænkt på de ting I nævnte, da jeg var ude og besøge jer i værestedet ¿Midtpunkt¿ i sommer. Jeres massive ønske om at bevare ¿Midtpunkt¿ er således også indgået i prioriteringerne i forbindelse med at lave kommunens budget for 2008. Da jeg som borgmester ikke er involveret i den daglige drift af ¿Midtpunkt¿, har jeg drøftet dit åbne brev med forvaltningen i Mariagerfjord kommune. På denne baggrund vil jeg forsøge, at besvare dine spørgsmål. Jeg kan forstå, at du oplever, at der er skåret ned i værestedet. Det er imidlertid ikke korrekt. I forbindelse med kommunesammenlægningen, blev der afgivet nogle timer til Randers kommune fra budgettet for gl. Mariager Kommune. Randers kommune overtog jo Havndal og skulle dermed også dække en andel af udgifterne fra den gamle Mariager Kommune. Disse timer er der imidlertid kompenseret for i Mariagerfjord Kommunes regi! Du skriver, at medarbejderne er gået ned i tid. Det er ikke rigtigt. De er gået op i tid. Du skriver også, at der har været meget sygdom i værestedet. Det er rigtigt. Bl.a. derfor prøver vi nu at lave et par justeringer, der betyder, at indsatsen over for jer brugere ikke er så sårbar. Ved at man fremover organiserer sig i et øst og et vest distrikt, vil der være flere mennesker, der på sigt kommer til at lære de enkelte brugere at kende. Små personalegrupper har en svaghed ved sygdom eller andet fravær. Dette vil der rettes op på med en lidt større personalegruppe. Du skriver at værestedets åbningstid er begrænset, men dette er jo netop en konsekvens af, at vi er forpligtet til at yde støtte i hjemmet. Derfor har det været noget med at få enderne til at nå sammen i denne svære sygdomsbelastede tid. Du skriver også, at der har været en ny medarbejder. Dette er jo netop fordi vi har forsøgt at kompensere for fraværet. Hvis ikke vi kan ansætte og sætte nye medarbejdere ind i arbejdsrutinerne ender det jo netop som du beskriver. Det er klart, at der skal gå en tid inden I har lært hinanden at kende. Tillid er jo noget der skabes over tid. Jeg ved også, at forvaltningen har kulegravet, hvad der ligger af opgaver og forpligtelser på socialpsykiatriområdet. Jeg må på denne baggrund konstatere, at området på mange måder har været overset i fortiden. Jeg mener imidlertid, at vi nu har fået et godt overblik i Mariagerfjord kommune, og jeg ved, at der tilføres området timer og nye medarbejdere fra oktober måned. Mig bekendt er der ikke medarbejdere, der er gået ned i løn. Det ligger i kommunalreformen, at det ikke er muligt. Men jeg kan ikke i avisen kommentere den enkelte medarbejders lønforhold. Sidst vil jeg gentage, at I under ingen omstændigheder er glemt. Tværtimod forsøger vi at gøre tilbuddet bedre for jer brugere. Hvis I ønsker en snak med mig igen, så kommer jeg gerne ud og besøger ¿Midtpunkt¿. Min kalender er næsten fyldt ud i oktober, men derefter skal jeg nok finde et tidspunkt.