Vi skærer ikke ned på værestedet Midtpunkt i Assens

MIDTPUNKT:Kære Lone og øvrige brugere af: Være- og aktivitetsstedet Midtpunkt i Assens. Lone, du skriver i dit åbne brev, at jeg har glemt jer. Det har jeg bestemt ikke. Jeg har mange gange tænkt på de ting I nævnte, da jeg var ude og besøge jer i værestedet Midtpunkt i sommer. Jeres massive ønske om at bevare ¿Midtpunkt¿ er således også indgået i prioriteringerne i forbindelse med budget-2008. Da jeg som borgmester ikke er involveret i den daglige drift af Midtpunkt, har jeg drøftet dit åbne brev med forvaltningen i kommunen. På den baggrund vil jeg forsøge, at besvare dine spørgsmål. Jeg kan forstå, at du oplever, at der er skåret ned i værestedet. Det er imidlertid ikke korrekt. I forbindelse med kommunesammenlægningen, blev der afgivet nogle timer til Randers kommune fra budgettet for gl. Mariager kommune. Randers Kommune overtog jo Havndal og skulle dermed også dække en andel af udgifterne fra den gamle Mariager Kommune. Disse timer er der kompenseret for i Mariagerfjord Kommunes regi. Du skriver, at medarbejderne er gået ned i tid. De er tværtimod gået op i tid. At der har været megen sygdom i værestedet er rigtigt. Bl.a. derfor prøver vi nu at justere, så indsatsen over for jer brugere ikke er så sårbar. Ved fremover at organisere sig i et øst og et vest distrikt, vil der være flere mennesker, der på sigt kommer til at lære de enkelte brugere at kende. Små personalegrupper har en svaghed ved sygdom eller andet fravær. Det rettes der op på med en lidt større personalegruppe. Endvidere skriver du, at værestedets åbningstid er begrænset. Men det er jo netop en konsekvens af, at vi er forpligtet til at yde støtte i hjemmet. Derfor har det været noget med at få enderne til at nå sammen i denne svære, sygdomsbelastede tid. Sidst vil jeg gentage, at I under ingen omstændigheder er glemt. Tværtimod forsøger vi, at gøre tilbuddet bedre for jer brugere. Hvis I ønsker en snak med mig igen, kommer jeg gerne ud og besøger Midtpunkt. Forkortet af redaktionen