Lokalpolitik

Vi skal diskutere om der er behov for to rådhuse

BUDGET:Under dette års budgetdrøftelser er nogle i byrådet blev omtalt som tamme, overfede og ubevægelige ænder. Hvis ikke vi efter byrådsseminariet den kommende torsdag og fredag har fundet visionerne frem og tilpasset vores kommune de opgaver og forpligtelser vi har, vil denne betegnelse nok hænge ved os fremover. På seminariet skal vi ikke kun drøfte ældreområde. Vi skylder hinanden og borgerne, at vi tager en fordomsfri diskussion om andre områder og handler herpå. Her tænker jeg også på diskussionen om, hvorvidt der fortsat skal være to rådhuse i kommunen. I forvaltningens afdækningskatalog vil et rådhus give en besparelse på 6,5 mio. kr. i 2008 og 2009. En besparelse, der bevirker, at en samling af administrationen på et rådhus vil frigive midler til bl.a. at tilbyde flere unge et uddannelsesforløb i den kommunale sektor samt anerkende medarbejderne i form af efteruddannelsestilbud, så de er bedre rustet til klare de krav, der kræves i opgaveløsningen overfor borgerne. Jeg nævnte det under 1. behandlingen af budgettet og vil nævne det igen. Den offentlige sektor er under pres i disse år. Personale efterspørges alle steder. Fremtidens arbejdsstyrke bliver præget af færre unge. I Brønderslev Kommune er en stor del af medarbejderne mellem 45 og 55 år. Vi har ikke råd til at denne arbejdsstyrke forsvinder på en gang. Der skal derfor indtænkes senioraftaler til fastholdelse af denne gruppe. Det offentlige kommer også i konkurrence med det private m.h.t. personalegoder. Så selv om der via trepartsforhandlingerne mellem staten, de offentlige arbejdspladser og fagbevægelsen formentlig vil tilgå kommunerne midler at løfte opgaven omkring personale, mener jeg, at byrådet allerede nu skal beslutte, at der skal udarbejdes en plan om ¿Kommunen som din arbejdsplads¿. De midler der vil være til l rådighed ved at samle administrationen et sted kan bl.a. anvendes på dette tiltag. Når nogle byrådspolitikere er betænkelige ved at nedlukke rådhuset i Dronninglund er det med baggrund i angsten for en forringet service overfor borgerne, fordi nogle vil få længere til ¿kommunen¿. Så kan jeg ikke la¿ være med at spørge: ¿Hvornår har du og din nabo sidst besøgt rådhuset? Og kan man forstille sig, at ¿kommunen¿ kommer ud til borgerne? Ja. - Et sådant forsøg bliver netop igangsat allerede her fra d. 01/10 og indtil 31/12 2007. Projektet er ¿Borgerservice i bogbussen¿ og er tænkt som end udvidet service for borgere i landområderne, der her får mulighed for at besøge rådhuset via bogbussen. Byrådet har mange gange bekræftet hinanden i, at vi vil fremstå som en attraktiv bopælskommune med gode pasningstilbud, skoler med gode fysiske forhold, gode fritidstilbud etc. Disse forhold får vi svært ved at udbygge med de budgettal, vi har set for 2008. Derfor skal vi tænke os om mere en gang, inden vi afskriver muligheden for at samle administrationen og derved få frigjort mindst 6,5 mio. kr. Hertil kommer de mange arbejdstimer medarbejderne bruger på landevejen mellem Dronninglund og Brønderslev. Denne udgift er ikke indregnet i de 6,5 mio. kr. Det menneskelige aspekt må vi heller ikke se bort fra. Flere ansatte har overfor mig givet udtryk for, at der vil opstå en større medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde, hvis forvaltningerne samles på en matrikel. Al samtale kan ikke foregå i digitaliseret form, der er også behov for indimellem ¿at sidde overfor hinanden¿ i ren fysisk forstand. I en privat virksomhed vil administrationen være det første, der vil blive kigget på i en forbindelse med en fusion. Her kan hentes nogle ¿hurtige¿ penge. Indenfor det offentlige bevæger man sig som ¿katten om den varme grød¿, når dette emne tages op til diskussion. Men træffer vi beslutningen nu om en samling af forvaltningerne på rådhuset i Brønderslev og med en Borgerservice i Dronninglund, tror jeg på borgernes forståelse herfor. Og hvis ikke, skal vi nok få det at vide ¿ om ikke før, så i hvert fald til kommunevalget i november 2009.